Android cơ bản 21 – Android Button (P.4)

0
3

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Sự kiện onClick của Button trong Android (P3)

Như ở phần 1 và 2 chúng ta đã xây dựng sự kiện onClick của Button trên file .xml. Trong phần 3 này chúng ta sẽ xây dựng sự kiện onClick của Button trên file .java.

Bước 1: Tạo ra Button với những thuộc tính cơ bản. Chúng ta viết đoạn mã như sau trên file .xml.

<Button
    android:id="@+id/btn"
    android:text="Button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

Kết quả:

Bước 2: Tạo đối tượng Button trên file .java và ánh xạ Button từ file .xml sang file .java (dùng lớp R gọi tới thuộc tính id của các View). Chúng ta viết đoạn mã sau trên file .java:

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  //Tạo đối tượng Button
  Button btn;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    /*Ánh xạ View Button từ file .xml sang file .java bằng thuộc tính id*/
    btn = (Button) findViewById(R.id.btn);

  }

}

Học android cơ bản qua video tại đây.

Bước 3: Tạo sự kiện cho Button.

Chúng ta dùng đối tượng Button vừa tạo với tên btn gọi đến phương thức setOnClickListener(). Chúng ta viết đoạn mã như sau:

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  //Tạo đối tượng Button
  Button btn;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    /*Ánh xạ View Button từ file .xml sang file .java bằng thuộc tính id*/
    btn = (Button) findViewById(R.id.btn);
    /*Dùng đối tượng btn gọi đến phương thức setOnClickListener() để xây dựng sự kiện onClick cho Button*/
    btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

      }
    });
  }
}

Bước 4: Xây dựng sự kiện cho Button.

Chúng ta sẽ xây dựng sự kiện cho Button bằng code bên trong phương thức onClick(). Trong ví dụ này mình sẽ đưa ra một đoạn text trong logCat. Các bạn viết đoạn mã như sau:

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  //Tạo đối tượng Button
  Button btn;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    /*Ánh xạ View Button từ file .xml sang file .java bằng thuộc tính id*/
    btn = (Button) findViewById(R.id.btn);
    /*Dùng đối tượng btn gọi đến phương thức setOnClickListener() để xây dựng sự kiện   onClick cho Button*/
    btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        /*Xây dựng sự kiện cho Button, đưa ra đoạn text Button say hello trong logCat*/
        Log.d("Button", "Button say hello!");
      }
    });
  }
}

 

Bước 5: Thực thi ứng dụng và kiểm tra trong logCat (Search với key mà chúng ta đặt khi xây dựng log, trong ví dụ này key của chúng ta là Button).

Kết quả khi bấm nút Button

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây