Android cơ bản 22 – Android Button (P.5)

0
3

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Sự kiện onClick của Button trong Android (P4)

Như ở các phần trước chúng ta có 2 cách để xây dựng sự kiện onClick của Button trên file .xml và trên file .java bằng cách gọi đến phương thức setOnClickListener(). Trong phần này chúng ta sẽ xây dựng sự kiện onClick của Button trên file .java bằng cách triển khai interface View.OnClickListener.

Bước 1: Tạo ra Button với những thuộc tính cơ bản. Chúng ta viết đoạn mã như sau trên file .xml.

<Button
    android:id="@+id/btn"
    android:text="Button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

Kết quả:

Bước 2: Tạo đối tượng Button trên file .java và ánh xạ Button từ file .xml sang file .java (dùng lớp R gọi tới thuộc tính id của các View). Chúng ta viết đoạn mã sau trên file .java:

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  //Tạo đối tượng Button
  Button btn;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    /*Ánh xạ View Button từ file .xml sang file .java bằng thuộc tính id*/
    btn = (Button) findViewById(R.id.btn);

  }

}

Chia sẻ video giáo trình học android cơ bản tại đây.

Bước 3: Tạo sự kiện cho Button.

 • implement interface View.OnClickListener
  //implements interface View.OnClickListener
  public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
    //Tạo đối tượng Button
    Button btn;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
      /*Ánh xạ View Button từ file .xml sang file .java bằng thuộc tính id*/
      btn = (Button) findViewById(R.id.btn);
    }
  }

   

 • Implement phương thức onClick() của interface View.OnClickListener:
  Các bạn để con trỏ ở dòng public class rồi nhấn tổ hợp phím alt+enter, sau đó chọn Implement methods (như hình dưới)
 • Sau khi chọn Inplement methods một hộp thoại hiện ra, các bạn chọn method onClick() sau đó nhấn OK.
 • Sau khi thực hiện các bước trên chúng ta sẽ có phương thức onClick() trong code như sau:
  public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
    //Tạo đối tượng Button
    Button btn;
  
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
      /*Ánh xạ View Button từ file .xml sang file .java bằng thuộc tính id*/
      btn = (Button) findViewById(R.id.btn);
    }
  
    @Override
    public void onClick(View v) {
      
    }
  }
  

   

  • Tiếp theo dùng đối tượng btn mà mình tạo ở trên, gọi đến phương thức setOnClickListener() và truyền đối số là this để chỉ chính phương thức onClick() mà chúng ta đã implement. Chúng ta thực hiện code như sau:
   public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
     //Tạo đối tượng Button
     Button btn;
   
     @Override
     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.activity_main);
       /*Ánh xạ View Button từ file .xml sang file .java bằng thuộc tính id*/
       btn = (Button) findViewById(R.id.btn);
       /*Dùng đối tượng btn gọi đến phương thức setOnClickListener và truyền đối số là  this để chỉ chính phương thức onClick() mà chúng ta đã inplement*/
       btn.setOnClickListener(this);
     }
   
     @Override
     public void onClick(View v) {
   
     }
   }
   

    

Bước 4: Xây dựng sự kiện cho Button.

Chúng ta sẽ xây dựng sự kiện cho Button bằng code bên trong phương thức onClick(). Trong ví dụ này mình sẽ đưa ra một đoạn text trong logCat. Các bạn viết đoạn mã như sau:

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
  //Tạo đối tượng Button
  Button btn;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    /*Ánh xạ View Button từ file .xml sang file .java bằng thuộc tính id*/
    btn = (Button) findViewById(R.id.btn);
    /*Dùng đối tượng btn gọi đến phương thức setOnClickListener và truyền đối số là this để chỉ chính phương thức onClick mà chúng ta đã inplement*/
    btn.setOnClickListener(this);
  }

  @Override
  public void onClick(View v) {
    Log.d("Button","Button say hello!");
  }
}

 

Bước 5: Thực thi ứng dụng và kiểm tra trong logCat (Search với key mà chúng ta đặt khi xây dựng log, trong ví dụ này key của chúng ta là Button).

Kết quả khi bấm nút Button

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây