Bài MySQL 29: Lệnh UPDATE trong MySQL

0
3456

Xin chào các bạn, như các bạn đã biết cập nhật dữ liệu là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất khi bạn làm việc với cơ sở dữ liệu, vì vậy trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng câu lệnh UPDATE trong MySQL để cập nhật dữ liệu trong một bảng.

Giới thiệu

Thông thường câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật dữ liệu hiện có trong bảng.  Ngoài ta bạn có thể sử dụng câu lệnh UPDATE để thay đổi các giá trị cột của một hàng đơn lẻ, một nhóm các hàng hoặc tất cả các hàng trong một bảng.

Cú pháp:

Trong câu lệnh UPDATE:

  • Đầu tiên bạn cần chỉ định tên bảng mà bạn muốn cập nhật dữ liệu sau từ khóa UPDATE.
  • Thứ hai, mệnh đề SET chỉ định cột nào bạn muốn sửa đổi và các giá trị mới. Để cập nhật nhiều cột, bạn sử dụng danh sách các cột được phân tách bằng dấu phẩy.
  • Thứ ba, xác định các hàng sẽ được cập nhật bằng cách sử dụng một điều kiện trong câu lệnh WHERE. Nếu bạn bỏ qua câu lệnh WHERE, câu lệnh UPDATE sẽ cập nhật tất cả các hàng trong bảng.

Lưu ý rằng mệnh đề WHERE rất quan trọng vì vậy bạn không nên bỏ qua nó. Đôi khi, bạn có thể chỉ muốn thay đổi một hàng; Tuy nhiên, nếu bạn không có câu lệnh WHERE thì vô tình bạn đã cập nhật tất cả các hàng trong bảng.

MySQL hỗ trợ hai công cụ sửa đổi trong câu lệnh UPDATE đó là:

  1. LOW_PRIORITY sẽ chỉ thị câu lệnh UPDATE để trì hoãn cập nhật cho đến khi không có dữ liệu kết nối từ bảng. LOW_PRIORITY có hiệu lực đối với các công cụ lưu trữ chỉ sử dụng khóa ở cấp bảng, ví dụ: MyISAM, MERGE, MEMORY.
  2. IGNORE cho phép câu lệnh UPDATE tiếp tục cập nhật các hàng ngay cả khi xảy ra lỗi. Các hàng gây ra lỗi như trùng lặp sẽ không được cập nhật.

Ví dụ về câu lệnh UPDATE

UPDATE dữ liệu cho một cột

Trong ví dụ này, mình sẽ tiến hành cập nhật email của Mary Patterson thành email mới mary.patterso@classicmodelcars.com.

Trước tiên, để đảm bảo rằng việc cập nhật email thành công, chúng ta sẽ truy vấn email của Mary từ bảng nhân viên bằng cách sử dụng câu lệnh SELECT sau:

kết quả trả về là:

Tiếp theo, chúng ta có thể cập nhật email của Mary thành email mới mary.patterson@classicmodelcars.com bằng cách sử dụng câu lệnh UPDATE như sau:

Như vậy là email của Mary đã được cập nhật thành công.

UPDATE dữ liệu cho nhiều cột

Để cập nhật các giá trị trong nhiều cột, bạn cần xác định các yêu cầu trong lệnh SET. Ví dụ câu lệnh sau cập nhật cả cột nameemail của nhân viên số 1056:

để kiểm tra việc update các bạn sử dụng truy vấn sau:

kết quả trả về là:

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh UPDATE để cập nhật dữ liệu trong bảng. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh UPDATE JOIN trong MySQL.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây