Các hàm thao tác với Chuỗi trong PHP (P.2)

0
1

[ VIDEO TUT ]

  • Đang cập nhật…
Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Ở bài học php trước các bạn đã biết một số hàm xử lý chuỗi trong php, trong bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn những hàm tiếp theo nhé.

1. Các hàm thao tác với chuỗi trong php phần 2

a. substr( $string,  $start, $length )

Hàm này lấy một chuỗi con nằm trong chuỗi $str bắt đầu từ ký tự thứ $start và chiều dài $length.

$str = 'hoc vien cong nghe Vietpro';
echo substr($str, 0, 8);

// Kết quả: hoc vien
b. str_split( $str, $length)

Hàm chuyển kí tự trong chuỗi $str thành dạng mảng với giá trị của key có chiều dài $length.

$str = 'hoc vien cong nghe Vietpro';
echo print_r(str_split($str, 3));

// Kết quả: Array ( [0] => hoc [1] => vi [2] => en [3] => con [4] => g n [5] => ghe [6] => Vi [7]
 => etp [8] => ro ) 1
c. explode ( $delimiter , $string)

Hàm này sẽ chuyển một chuỗi $string thành một mảng các phần tử với ký tự tách mảng là $delimiter.

$str = 'hoc vien cong nghe Vietpro';
echo print_r(explode(' ', $str));

// Kết quả: Array ( [0] => hoc [1] => vien [2] => cong [3] => nghe [4] => Vietpro ) 1
d. implode($delimiter, $piecesarray);

Hàm này ngược với hàm explode, nó chuyển một mảng $piecesarray thành chuỗi và mỗi phần tử cách nhau bởi chuỗi $delimiter

$str = 'hoc vien cong nghe Vietpro';
$ex = explode(' ', $str);
echo implode('%', $ex);

// Kết quả: hoc%vien%cong%nghe%Vietpro
e. str_replace( $chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon )

Hàm này tìm kiếm và thay thế chuỗi.

$str = 'hoc vien cong nghe Vietpro';
echo str_replace(' ', '%', $str);

// Kết quả: hoc%vien%cong%nghe%Vietpro

2. Lời kết

Kết thúc bài học này tôi đã giới thiệu thêm cho các bạn một số hàm hay dùng để xử lý chuỗi nữa, ở bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những hàm còn lại. Chúc các bạn học tập tốt và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo.
Các bạn xem thêm các bài học hàm thao tác với chuỗi trong php tại đây:

Tác giả: Đinh sáng Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây