CodeIgniter Project A-Z 03 – Model trong CodeIgniter

0
816

1.Cấu hình database 

Model có nhiệm vụ làm việc với CSDL.muốn tương tác được với CSDL chúng ta cần cấu hình thông tin cho đúng.Các bạn truy cập file application/config/database.php sau đó chỉnh lại các thông tin như sau :

Sau đó bạn tạo một controller và chạy chạy lệnh $this->load->database();Nếu không bị lỗi thì bạn đã cấu hình đúng,còn không thì bạn hãy kiểm tra lại thông tin cấu hình cho đúng.

2.Model trong Codeigniter

a.Làm việc với model trong Codeigniter:
  • Codeigniter quy định các file model nằm trong thư mục application/models.

Ví dụ : Các bạn vào đó tạo mới một file model,tên là people_model.php và viết vào đó nội dung như sau :

  • Trong đó People_model là tên model của bạn, nó phải giống với tên file people_model.php và ký tự đầu tiên phải ghi hoa.
  • Mọi model đều phải kế thừa lớp CI_Model  thì mới hoạt động được. Vậy là bạn đã tạo xong model people_model rồi đó.
b.Load model trong Controller
  • Để load model trong controller : $this->load->model(‘ten_model’);
  • Để gọi tới phương thức trong model :  $this->ten_model->phuong_thuc();

Ví du:  Bạn tạo một mới Controller tên là people.php với nội dung như sau:

Trong CI nếu bạn luôn muốn sử dụng một model nào đó,các bạn có thể sử dụng autoload.Bạn mở file application/config/autoload.php và tìm đến $autoload[‘model’] = array(), sau đó bạn thêm model bạn cần load vào, ví dụ : $autoload[‘model’] = array(‘people_model’).Vậy thì ở controller people bạn không cần phải load nó ra nữa.

Bộ video đầy đủ để học codeigniter cơ bản tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây