CodeIgniter Project A-Z 07 – Cấu hình project & xây dựng Master Layout trang quản trị

0
2174

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Trong bài học này,tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình project website của chúng ta.

1.Cài đặt và cấu hình

a.Cài đặt
 • Các bạn giải nén một thư mục Codeigniter mới trong xampp,đặt tên là vietpro.
 • Sau khi dowload file giao diện tôi đã gửi ở bài trước về,sau đó,copy vào folder vietpro,đổi tên thành public.
 • Xóa đường dẫn index.php trên url bằng cách tạo 1 file .htaccess nằm ngang hàng với file index.php.

 • Kết nối với CSDL vietpro trong application/config/database.php

 • Đường dẫn sử dụng trong CI là đường dẫn tuyệt đối.Các bạn vào application/config/config.php thay đổi lại đường dẫn tuyệt đối 

Lưu ý : Do tôi đổi port cho xampp nên đường dẫn của tôi có dạng ‘http://localhost:8080/… ‘ ,nếu các bạn không đổi port thì đường dẫn sẽ có dạng   ‘http://localhost/…’

Trong application/core,tôi sẽ tạo ra  my_controller.phpmy_model.php,có nhiệm vụ kế thừa từ CI_Controller và CI_Model,sau đó các controller và model chúng ta tạo ra sẽ kế thừa 2 lớp này,như vậy có thể dễ dàng sửa chữa mà không thay đổi gì đến  CI_Controller và CI_Model

b.My_controller

c.My_model
 • tôi sẽ tạo thêm các hàm để tương tác với csdl,tôi sẽ giải thích chức năng của từng hàm ở từng chức năng của website:

d.Helper
 •  Nó là những function được xây dựng sẵn nhầm hỗ trợ lập trình viên trong quá trình xây dựng ứng dụng website bằng nền tảng CI.Để sử dụng chúng ta phải load ra,có thể vào config/autoload.php để autoload.Có một số helper hay sử dụng là url,form,file

Trong application/helpers tôi sẽ tạo ra một common_helper.php chứa hàm trả về đường dẫn của file public để lấy giao diện

Autoload common_helper

e.Library
 • Các bạn cũng sửa lại $autoload[‘libraries’] load ra các library chúng ta thường dùng

2.Master layout trang quản trị

Trang quản trị có chức năng quản lý danh mục bài viết,đăng bài viết lên trang độc giả và quản lý thành viên,giao diện gồm có 3 phần chính : phần top cố định chứa logo và thông tin đăng nhập,phần left cố định gồm các mục quản trị và phần right thay đổi theo lựa chọn của menu.Để có thể làm được như vậy chúng ta sử dụng kỹ thuật master layout trong CI.

Đầu tiên chúng ta sẽ cắt giao diện từ file giao diện trong public

 • Chúng ta sẽ tạo ra một cái khung layout cố định.Các bạn vào views,tạo thư mục admin,  trong đó tạo ra file index.php chứa khung layout cố định:

 • Ta tạo ra file views/admin/head.php,sau đó copy code của phần head vào,tôi sử dụng function public_helper để lấy ra đường dẫn của các file css,script:

Sau đó ta load view head.php vào tag <head></head> trong index

 • Tương tự ta sẽ tạo admin/top.php :

Load view top :

 • Tạo view admin/menu.php chứa phần menu bên trái :

Load view menu trong index

[ SOURCE CODE ]

Xem các bài học codeigniter khác tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây