CodeIgniter Project A-Z 09 – Chức năng hiển thị danh mục bài viết website tin tức

0
1195

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Hiển thị danh mục bài viết

  • Để hiển thị các danh mục bài viết,chúng ta cần lấy dữ liệu từ trong csdl ra,để lấy dữ liệu trong csdl ta sẽ dùng hàm get_list($input) trong My_model,được Dmbaiviet_model kế thừa.Tôi sẽ tạo một hàm xemdm() trong controller dmbaiviet_c để thực hiện hành động này.

  • $input là mảng điều kiện để chúng ta lấy ra các bản ghi trong csdl.Do hiển thị tất cả các danh mục nên chúng ta không cần truyền giá trị cho $input.Giá trị khi chúng ta get_list sẽ là một mảng $data[‘list’] bao gồm tất cả các bản ghi trong bảng dmbaiviet.
  • Tiếp theo ta sẽ tạo một view admin/xemdm.php.Để có thể hiển thị tất cả các bản ghi trong view xemdm ta sẽ sử dụng vòng lặp foreach() mảng $list(được gửi sang view thông qua $data)

  • Các bạn gõ đường dẫn localhost/vietpro_blog/admin/dmbaiviet_c/xemdm nếu thấy có dữ liệu thì tức là đã thành công.

[ SOURCE CODE ]

Tham khảo các bài học codeigniter bằng video tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây