CodeIgniter Project A-Z 10 – Chức năng sửa danh mục bài viết website tin tức

0
578

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Sửa danh mục bài viết

  • Để sửa danh mục bài viết,ta cũng cần lấy id của danh mục.Cần có 1 form nhận bản ghi từ id và để có thể sửa đổi thông tin.Tôi cũng sẽ truyền id danh mục thông qua <a href=”#”> edit</a>

  • Tạo ra 1 view suadm.php để nhận bản ghi lấy qua id và để sửa đổi thông tin

  • Tiếp theo ta tạo ra 1 hàm suadm() trong controller dmbaiviet_c,hàm này sẽ nhận id truyền qua từ view xemdm,lấy ra bản ghi của id đó bằng hàm get_info($id),sau đó khi người dùng submit form sẽ gọi ra hàm update($id,$data) ($data là mảng dữ liệu update cho bản ghi có id = $id) từ My_model được Dmbaiviet_model kế thừa

  • Thông qua mảng $data,ta sẽ truyền mảng $info chứa bản ghi mà chúng ta get_info() được qua view suadm,sau đó đặt value cho thẻ input nhập tên danh mục,người quản trị có thể xem lại danh mục đó trước khi sửa đổi :

  • Chúng ta cũng xuất ra view suadm thông báo lỗi nếu người dùng nhập thông tin không chính xác :

  • Thông báo nếu đã sửa thành công :

[ SOURCE CODE ]

Bài học codeigniter cơ bản tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây