CodeIgniter Project A-Z 11 – Chức năng xóa danh mục bài viết website tin tức

0
656

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Xóa danh mục bài viết

  • Để xóa 1 danh mục bài viết chúng ta cần id của nó.Ở view xemdm các bạn có thể thấy mỗi danh mục sẽ có 1 thẻ <a href=”#”>delete</a>.Tôi sẽ truyền id của danh muc tương ứng qua url,lấy ra ở controller dmbaiviet_c thông qua $this->uri->segment() và xóa nó.
  • Ở view xemdm tôi sửa lại href của thẻ <a href=”#”>delete</a>

  • Đường dẫn url của tôi sẽ có dạng http://localhost:8080/vietpro_blog/admin/Dmbaiviet_c/xoadm và khi ta truyền id của danh mục muốn xóa thì sẽ thêm vào đuôi đường dẫn /$id , vậy chúng ta có vị trí của $id là uri->segment(4) .
  • Trong controller dmbaiviet_c tôi tạo ra một hàm xoadm().hàm này sẽ lấy ra id của danh mục,sau đó gọi hàm delete() của My_model được Dmbaiviet_model kế thừa để xóa danh mục và chuyển về trang xemdm bằng hàm redirect()

  • Tôi tạo một flashdata có tên là mess và xuất ra tại view xembai nếu xóa thành công

  • Các bạn kiểm tra bằng cách xóa thử danh mục bài viết,nếu bản ghi bị xóa và xuất ra thông báo đã xóa thành công tức là ta đã làm đúng.

[ SOURCE CODE ]

Học codeigniter cơ bản bằng video tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây