CodeIgniter Project A-Z 14 – Chức năng sửa , xóa bài viết website tin tức

0
1677

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Xóa bài viết

  • Chức năng xóa bài viết ta cũng làm tương tự như chức năng xóa danh muc,ta cũng lấy id của bài viết thông qua $this->uri->segment(4) và sau đó gọi hàm delete() để tiến hành xóa bài viết.
  • Tạo hàm xoabai() trong controller baiviet_c

  • Thông báo flashdata ‘mess’ sẽ được xuất ra nếu đã xóa thành công ở view xembai.

2.Sửa bài viết

  • Tạo hàm suabai() trong controller baiviet_c,cấu trúc hàm này tương tự so với hàm suadm() trong controller dmbaiviet_c,ta cũng kiểm tra submit form và tiến hành gọi hàm update() để sửa bài viết

  • View suabai.php : Ở view này ta sẽ lấy ra các giá trị trong bản ghi tương ứng với id muốn sửa và đưa vào các thẻ input,người dùng có thể sửa hoặc không.
  • Ở thẻ select danh mục tôi sử dụng if else kiểm tra xem danh mục của bài viết muốn sửa là danh mục nào thì danh mục đó sẽ có thuộc tính selected , còn lại ta vẫn đổ các danh mục khác vào như bình thường.

[ SOURCE CODE ]

Bộ video bài học codeigniter tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây