CodeIgniter Project A-Z 15 – Chức năng đăng nhập trang quản trị website tin tức

0
2950

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Chức năng đăng nhập quản trị

  • Đầu tiên tôi tạo 1 view login.php,view này chứa 1 form gồm 2 thẻ input text để người dùng nhập tài khoản và mật khẩu và có 1 button để submit nếu người dùng nhập đúng sẽ đưa đến trang chủ quản trị.
  • View này khá ngắn nên ta không cần phải tạo master layout cho nó

  • Tạo tiếp 1 thanhvien_model thuộc tính table = ‘thanhvien‘ để ta làm việc với bảng thành viên

  • Tiếp theo tạo 1 controller login.Trong controller này đầu tiên ta tạo 1 hàm check_login(),hàm này sẽ so sánh tài khoản và mật khẩu ta nhập từ view login,nếu tồn tại 1 bản ghi trùng khớp trong bảng thanhvien sẽ trả về giá trị true,ngược lại trả về giá trị false.Ta sử dụng hàm check_exists() trong My_model được Thanhvien_model kế thừa để kiểm tra tồn tại trong csdl.

  • Ta tạo 1 hàm login,hàm login này sẽ callback_check_login() ở trên và điều hướng khi đăng nhập đúng,sẽ đi tới trang chủ quản trị và tạo 1 session cho người đăng nhập

  • Ở view top,chúng ta sẽ xuất ra thông tin người đang đăng nhập

  • Vậy là xong chức đăng nhập , các bạn hãy tạo cho mình 1 tài khoản trong csdl và thử đăng nhập xem thành công không.

[ SOURCE CODE ]

Giáo trình codeigniter cơ bản tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây