CodeIgniter Project A-Z 16 – Chức năng đăng xuất trang quản trị website tin tức

0
1267

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Chức năng đăng xuất

  • Khi người dùng muốn kết thúc phiên làm việc,chúng ta sẽ hủy bỏ session đã cấp bằng unset_userdata và đưa website quay trở về trang đăng nhập,nếu người dùng muốn làm việc lại phải đăng nhập lại.
  • Trong controller home ta tạo 1 hàm logout().hàm này kiểm tra nếu tồn tại session->userdata(‘login’) sẽ unset_data và redirect về view login

  • Trong view top.ở thẻ <a href=”#”>Logout</a> chúng ta sẽ gọi tới hàm logout này,người dùng sẽ ấn vào đây để logout.

  • Ta có thể thấy là khi đã xây dựng chức năng đăng nhập thì bắt buộc phải đăng nhập rồi mới tương tác được với trang quản trị.Hay nói cách khác là không thể load trang quản trị nếu như chưa đăng nhập.Vì thế trong My_controller ta sẽ tạo ra 1 hàm private check_login(),kiểm tra xem nếu không tồn tại userdata(‘login’) và view đang load không phải view login thì sẽ trả về view login.

[ SOURCE CODE ]

Tự học codeigniter bằng video tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây