Java 02 – Hello World Java

0
1455

1.Tạo chương trình Java đầu tiên HelloWorld

 • Bạn có thể dùng Notepad và gõ đoạn code sau :

 • Sau đó lưu lại với tên HelloWorld.java.

2.Biên dịch tập tin nguồn HelloWorld

 • Việc biên dịch tập tin mã nguồn chương trình HelloWorldApp có thể thực hiện qua các bước cụ thể như sau:
 • Mở cửa sổ Command Prompt.
 • Chuyển đến thư mục chứa tập tin nguồn vừa tạo ra bằng lệnh cd ten_thu_muc
 • Thực hiện câu lệnh:

3. Chạy chương trình HelloWorld

 • Trong cửa sổ Cmd vừa làm việc ở trên ta gõ tiếp lệnh :

  Nếu chương trình đúng bạn sẽ thấy dòng chữ “HelloWorld” trên màn hình Console.

4.Cấu trúc chương trình HelloWorld

 • Phương thức main(): là điểm bắt đầu thực thi một ứng dụng. Mỗi ứng dụng Java phải chứa một phương thức main có dạng như sau: public static void main(String[] args) Phương thức main chứa ba bổ từ đặc tả sau:
  • public chỉ ra rằng phương thức main có thể được gọi bỡi bất kỳ đối tượng nào.
  • static chỉ ra rắng phương thức main là một phương thức lớp.
  • void chỉ ra rằng phương thức main sẽ không trả về bất kỳ một giá trị nào.

5.Một số lỗi thường gặp 

a. Bad Command of filename
 • Nguyên nhân :  Windows không tìm được trình biên dịch javac.
 • Khắc phục :  Cập nhật lại đường dẫn PATH của hệ thống.Các bạn có thể xem lại cách cập nhật file PATH ở bài Java cơ bản 01 – Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java.

b. The name specified is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file
Các bạn fix lỗi tương tự như trên.

c. Exception in thread “main java.lang.NoClassDefFoundError: HelloWorld”
 • Nguyên nhân : Java không thể tìm được tập tin mã bytecode tên HelloWorld.class của các bạn.
 • Khắc phục : Một trong những nơi java cố tìm tập tin bytecode là thư mục hiện tại của các bạn. Vì thể nếu tập tin byte code được đặt ở C:\java thì các bạn nên thay đổi đường dẫn tới đó.

Chia sẻ bộ video về lập trình java tại đây.

Tác giả : Lê Hiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây