Java 04 – Toán tử biểu thức và hàm toán học trong Java

0
3481

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Toán tử 

a.Toán tử gán
 • Toán tử gán gồm ký tự đơn =. Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán nó vào toán hạng bên trái.
 • Ví dụ :

b.Toán tử số học
 • Là dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%) được sử dụng để lấy ra đơn vị dư của 1 phép toán.
 • Bảng các toán tử số học:

untitled

c.Toán tử so sánh

 • Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai số hạng
 • Các toán tử so sánh, thông thường chỉ được sử dụng trong các biểu thức điều kiền và vòng lặp
 • Bảng các toán tử so sánh:

untitled-5

d.Toán tử Logic
 • Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean
 • Các toán tử logic, thông thường chỉ được sử dụng trong các biểu thức điều kiền và vòng lặp
 • Bảng toán tử Logic:

untitled

e.Toán tử kết hợp
 • Toán tử kết hơp dùng để tăng hoặc giảm lượng biến một số nguyên nào đó. Bạn sẽ thường thực hiện điều này khi chúng ta đếm 1 giá trị nào đó trong vòng lặp.
 • Bảng toán tử kết hợp :

untitled

f.Toán tử ép kiểu
 • Ta ép kiểu theo cấu trúc : <tên biến> = (kiểu_dữ_liệu) <tên_biến>;
 • Ví dụ :

g.Toán tử trên bit
 • Ở kiến thức cơ bản, chúng ta chỉ cần chú ý tới 2 phép đó là dịch trái <<, dịch phải >>.Dịch trái dịch phải n bit cho kết quả giống việc bạn nhân với 2^n và chia cho 2^n.
 • Vd số 6:
  • Dịch trái đi 2 bit thì kết quả là nhân 6 x 2^2 = 24
  • Dịch phải đi 3 bit thì kết quả là chia 6 : (2^3) = 1

Bộ video bài giảng về lập trình java đầy đủ tại đây.

2.Hàm toán học

 • Ta gõ từ khóa Math.ten_ham,IDE sẽ gợi ý cho bạn sẽ thấy rất nhiều ten_ham toán học có sẵn trong Java, bạn kéo xuống và chọn cái bạn cần.
 • Ví dụ :
  • Math.min(a,b): tìm giá trị nhỏ nhất của 2 số a và b
  • Math.sqrt(b): tính căn của số b

Tác giả : Lê Hiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây