Java 06 – Vòng lặp For, while và do while trong Java

0
6

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.While

 • Phép lặp này yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện thì mới thực thi được vòng lặp
while(Điều kiện){
Thực thi hành động;
}
 • Ví dụ : In ra các số tự nhiên từ 1 đến 10
public class bieuthucif{
 public static void main(String[] args) {
  int number = 1;
  while(number<=10){
   System.out.print("Đây là số "+number);
   number++;
  }
 }
}

2.Do While

 • Phép lặp này sẽ thực thi hành động ít nhất là một lần. Sau đó mới tiến hành kiểm tra điều kiện
do{
Thực thi hành động;
}
while(Điều kiện)
 • Ví dụ :
public class bieuthucif{
 public static void main(String[] args) {
  int number = 1;
  do{
   System.out.print("Đây là số "+number);
   number++;
  }
  while(number<=10)
 }
}

Xem thêm các video bài học java cơ bản tại đây.

3.For

 • Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực thi việc lặp dữ liệu
for(Biến khởi tạo; Điều kiện; Tăng hoặc giảm biến khởi tạo){
  Thực thi hành động;
}
 • Ví dụ : In ra các số từ 1 đến 10 bằng vòng for
int number = 1;
for(number;number<=10;number++)
{
  System.out.print(number+"\n");
}

Tác giả : Lê Hiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây