Java 08 – Lập trình hướng đối tượng trong Java (P2)

0
799

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Tính kế thừa là gì?

 • 1 lớp a ngoài các phương thức và thuộc tính của riêng nó,có thể có các thuộc tính và phương thức của lớp b khác.
 • Ví dụ 1: lớp con người có các thuộc tính là tên,tuổi… các phương thức nói ..

lớp sinh viên cũng là con người nên cũng có các đặc điểm trên,ngoài ra còn có thêm phương thức như học…

 • Qua ví dụ trên ta thấy đối tượng Sinh viên có các thuộc tính và phương thức giống các thuộc tính và phương thức của đối tượng Con người,tại sao chúng ta phải khai báo dài như vậy.Vì thế trong lập trình hướng đối tượng cung cấp chúng ta một tính chất để giải quyết vấn đề này đó là tính kế thừa.
 • Lớp con sau khi kế thừa từ lớp cha sẽ có các thuộc tính và phương thức ở lớp cha.Ta sử dụng từ khóa extends thể hiện tính kế thừa này.
 • Tính kế thừa là tinh chất quan trọng nhất trong các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java.

Bộ video lập trình java cơ bản đầy đủ tại đây.

 • Ví dụ 2:Sừa lại ví dụ 1 dùng từ khóa extends

khi này lớp sinh viên đã kế thừa tất cả những thuộc tính và phương thức của lớp con người.

2.Gọi các thuộc tính,phương thức của lớp cha

a.Gọi trong lớp con
 • Sau khi kế thừa từ lớp cha,ta có thể gọi các thuộc tính và phương thức ở lớp con bằng từ khóa this.ten_phuong_thuc//ten_thuoc_tinh
 • Ví dụ :

b.Gọi từ bên ngoài lớp
 • Ta gọi như gọi thuộc tính và phương thức bên ngoài lớp của lớp cha sau khi đã kế thừa từ trong hàm tạo lớp con.
 • Ví dụ : Khởi tạo 1 đối tượng đối tượng Sinh viên và gọi đến phương thức nói trong lớp con người

3.Nạp chồng và ghi đè

a.Nạp chồng ( Overload )
 • các phương thức nằm trong cùng 1 lớp , có cùng tên với nhau nhưng có danh sách đối số khác nhau được gọi là các phương thức nạp chồng.
 • Tùy theo ta gọi đối số thế nào mà nó sẽ gọi hàm tương ứng.
 • Ví dụ :

b.Ghi đè ( Override )
 • Là Phương thức đã xuất hiện ở lớp cha và xuất hiện tiếp ở lớp con.
 • Khi đối tượng thuộc lớp con gọi phương thức thì sẽ chọn lựa và chạy theo phương thức trong lớp con.
 • Nếu lớp con không có phương thức đó thì mới lên kiếm ở lớp cha để chạy.
 • Ví dụ :

Khi này nếu chúng ta khởi tạo đối tượng Sinhvien và gọi đến phương thức noi() thì nó sẽ in ra “Nói chuyện”.

 • Để chống việc ghi đè ta sử dụng từ khóa super.tên phương thức ở lớp cha.
4.Kế thừa lồng 
 • Kế thừa lồng hay còn gọi là kế thừa nhiều lớp, nghĩa là một lớp được kế thừa từ nhiều lớp. Lớp B kế thừa lớp A, lớp C kế thừa lớp B và thế là ta có luồng kế thừa  A -> B -> C.

 • Ví dụ : Ta sẽ xem một ví dụ từ thực tế,ông sinh ra bố,bố lại sinh ra mình,như vậy mình sẽ kế thừa các đặc tính dòng máu của ông.

Tác giả : Lê Hiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây