Javascript 06 – Vòng lặp trong javascript

0
5

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1. Vòng lặp while

Cú pháp:

while(dieu_kien){
	//thực thi hành động tới khi điều kiện sai thì dừng lại luôn
}

Ví dụ:

var i = 1;
while(i <= 3){
	document.write("Giá trị của i hiện tại là: "+i+"<br>");
	i++;
}

2. Vòng lặp do while

Cú pháp:

do{
	//thực thi hành động sau đó kiểm tra điều kiện trong while, sai thì dừng lại
}
while(dieu_kien)

Lưu ý: do while luôn thực thi hành động ít nhất 1 lần.

Ví dụ:

var i = 1;
do{
	document.write("Giá trị hiện tại của i là:"+i+"<br>")
	i++;
}
while(i<=3)

3. Vòng lặp for

Cú pháp

for(bienKhoiTao;dieu_kien,tăng hoặc giảm bienKhoiTao){
	//Thực thi hành động tới khi điều kiện sai thì thoát ra khỏi vòng lặp
}

Ví dụ:

for(i = 1; i<=3; i++){
	document.write("Giá trị hiện tại của i là: "+i+"<br>");
}

4. Code mẫu

Các bạn theo dõi các bài viết trước nhé:

Tác giả: Đạt Nguyễn Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây