JS 01 – Giới thiệu về Javascript

0
624

1. Javascript là gì?

Javascript là một ngôn ngữ lập trình dạng nhẹ, và được biết đến là một ngôn ngữ kịch bản cho web ngoài ra nó cũng được sử dụng trên nhiều môi trường khác nhau.

2. Tác dụng của javascript

Javascript chạy trên phía khách hàng của web, có thể được sử dụng để tạo các hiệu ứng sinh động  , thay đổi nội dung văn bản HTML và tạo ra các tương tác giữa người dùng và trang web.

3. Cài đặt Javascript

Tương tự như css thì để có thể làm việc được với HTML thì chúng ta phải tạo ra các vùng làm việc cho javascript.

Để tạo ra vùng làm việc cho javascript chúng ta sử dụng cặp thẻ <script>

Cú pháp

Vùng làm việc của javascript có thể được đặt linh hoạt ở nhiều vị trí. Có thể đặt trong thẻ head, thẻ body .

Ví dụ

[codepen_embed height=”265″ theme_id=”dark” slug_hash=”jLZXjg” default_tab=”html,result” user=”xeko995″]See the Pen <a href=’https://codepen.io/xeko995/pen/jLZXjg/’>jLZXjg</a> by Cao Anh Nhất (<a href=’https://codepen.io/xeko995′>@xeko995</a>) on <a href=’https://codepen.io’>CodePen</a>.[/codepen_embed]

Ngoài các viết các câu lệnh trực tiếp vào các tập tin HTML chúng ta có thể nhúng file script bên ngoài có định dạng là .js bằng câu lệnh.

Ví dụ

[codepen_embed height=”265″ theme_id=”dark” slug_hash=”MvQLWa” default_tab=”html,result” user=”xeko995″]See the Pen <a href=’https://codepen.io/xeko995/pen/MvQLWa/’>MvQLWa</a> by Cao Anh Nhất (<a href=’https://codepen.io/xeko995′>@xeko995</a>) on <a href=’https://codepen.io’>CodePen</a>.[/codepen_embed]

4. Ví dụ javascript cơ bản

[codepen_embed height=”265″ theme_id=”dark” slug_hash=”OjQdPr” default_tab=”html,result” user=”xeko995″]See the Pen <a href=’https://codepen.io/xeko995/pen/OjQdPr/’>OjQdPr</a> by Cao Anh Nhất (<a href=’https://codepen.io/xeko995′>@xeko995</a>) on <a href=’https://codepen.io’>CodePen</a>.[/codepen_embed]

Các bài học javascript tiếp theo:

Tác giả:Cao Anh Nhất

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây