JS 03 – Cấu trúc code trong JavaScript

0
420

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn Cấu trúc code trong JavaScript.

Câu lệnh

Các câu lệnh là các cú pháp có cấu trúc để thực hiện các hành động như in ra màn hình, nhập dữ liệu từ bàn phím…

Ví dụ như câu lệnh alert('Hello, world!'để hiển thị dòng chữ “Hello, World!” ra màn hình.

Chúng ta có thể có nhiều câu lệnh trong một đoạn code nếu như chúng ta muốn. Các câu lệnh được ngăn cách nhau bởi dấu “;”.

Ví dụ, ở đây chúng ta có hai câu lệnh như sau:

Thông thường mỗi câu lệnh sẽ được viết trên một dòng riêng biệt – giúp đoạn code trở nên dễ đọc hơn:

Dấu chấm phẩy

Dấu chấm phẩy có thể được bỏ qua trong hầu hết các trường hợp khi bạn ngắt dòng.

Ví dụ sau không có dấu “;” ở cuối câu nhưng nó vẫn sẽ hoạt động đúng:

Ở đây, JavaScript hiểu việc ngắt dòng như một dấu chấm phẩy “ẩn”, hay còn được gọi là chèn dấu chấm phẩy tự động.

Trong hầu hết các trường hợp, một dòng mới đồng nghĩa với một  dấu chấm phẩy. Nhưng “trong hầu hết các trường hợp” chứ không có nghĩa là “luôn luôn”!

Có những trường hợp khi bắt đầu một dòng mới không có nghĩa là dòng trên được kết thúc bằng dấu chấm phẩy, ví dụ:

Kết quả trả về là 6 vì JavaScript không chèn dấu chấm phẩy ở đây. Rõ ràng là nếu dòng kết thúc bằng dấu cộng “+” thì đó là “biểu thức không đầy đủ“, do đó, dấu chấm phẩy không bắt buộc. Và trong trường hợp này nó sẽ hoạt động như dự định.

Comment

Khi thời gian trôi qua, chương trình bạn đang viết ngày càng trở nên phức tạp hơn. Nó trở nên cần thiết để thêm các comment nhằm mô tả những gì đoạn code đang thể hiện.

Comment có thể được đặt vào bất kỳ vị trí nào trong đoạn code. Chúng không ảnh hưởng đến chương trình vì trình biên dịch đã bỏ qua nó khi chạy chương trình.

Để comment một dòng code chúng ta sử dụng hai ký tự gạch chéo //. Như ở đây:

Nhận xét nhiều dòng bắt đầu bằng dấu gạch chéo và dấu sao / *, kết thúc bằng dấu hoa thị và dấu gạch chéo * /. Ví dụ:

Nội dung trong comment sẽ bị bỏ qua, vì vậy nếu chúng ta viết code bên trong / *… * / thì nó sẽ không được thực thi.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn cấu trúc code trong JavaScript, trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Biến trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây