JS 06 – Ép kiểu trong JavaScript

0
5972

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ép kiểu trong JavaScript. Có 3 loại ép kiểu chính mà chúng ta hay sử dụng nhất đó là: ToString, ToNumberToBoolean. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng loại nhé.

ToString

Chuyển đổi sang kiểu dữ liệu chuỗi xảy ra khi chúng ta cần một giá trị nào đó ở dạng chuỗi.

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm String (values) để ép kiểu và alert(typeof value) để xem kiểu giá trị:

ToNumber

Chuyển đổi sang dạng số diễn ra tự động trong các hàm và biểu thức toán học.

Ví dụ, khi phép chia (/) được áp dụng cho các giá trị không ở dạng số:

Chúng ta có thể sử dụng hàm Number (value) để chuyển đổi một giá trị, ví dụ:

Việc ép kiểu thường được yêu cầu khi chúng ta đọc một giá trị từ một nguồn dựa trên chuỗi như một văn bản, nhưng chúng ta cần một số được nhập vào.

Nếu chuỗi không phải là số hợp lệ, kết quả của việc chuyển đổi đó là NaN, ví dụ:

Quy tắc chuyển đổi số:

Giá trị Trở thành…
undefined NaN
null 0
true and false 1 và0
string Khoảng trắng từ đầu và cuối sẽ bị xóa. Sau đó, nếu chuỗi còn lại trống, kết quả là 0. Nếu không, số đó được “đọc” từ chuỗi. Nếu lỗi sẽ trả về NaN.

Ví dụ:

Các bạn lưu ý rằng nullundefined hoạt động khác nhau ở đây: null trở thành số 0, trong khi undefined trở thành NaN.

ToBoolean

Chuyển đổi sang dạng boolean là một trong những dạng chuyển đổi đơn giản nhất.

Nó thường xảy ra trong các phép toán logic, nhưng cũng có thể được thực hiện thủ công bằng lệnh gọi Boolean (giá trị).

Quy tắc chuyển đổi:

  • Các giá trị  “trống”, như 0, một chuỗi rỗng, null, undefined và NaN trở thành false.
  • Các giá trị khác trở thành true.

Ví dụ:

Tóm lược

Có ba loại chuyển đổi được sử dụng rộng rãi nhất: toString, toNumbertoBoolean.

ToString – Xảy ra khi chúng ta in ra một cái gì đó, có thể được thực hiện với String(values). Việc chuyển đổi thành chuỗi thường trả về kết quả true đối với các giá trị nguyên thủy.

ToNumber – Xuất hiện trong các phép tính toán, có thể được thực hiện với Number(Values).

ToBoolean – Xuất hiện trong các phép toán logic, hoặc có thể được thực hiện với Boolean(values).

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách ép kiểu trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Toán tử trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây