JS 23 – Thuật ngữ Hoisting trong JavaScript

0
316

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thuật ngữ Hoisting trong JavaScript.

Trong JavaScript, Hoisting là một hành động mặc định của việc di chuyển tất cả các khai báo lên đầu trang. Như trong JavaScript, một biến có thể được khai báo sau khi nó đã được sử dụng.
Lưu ý: JavaScript chỉ đưa ra các khai báo lên đầu trang chứ không phải các khởi tạo biến.

Để các bạn có thể hiểu rõ hơn chúng ta sẽ đi vào các ví dụ nhé:

Ví dụ 1:

kết quả trả về là:

Ví dụ 2:

kết quả trả về:

Trong cả hai ví dụ trên, kết quả trả về đều giống nhau.

Trong JavaScript, nó chi kéo dòng khai báo biến lên đầu để chương trình có thể hiểu được biến đó, còn việc gán giá trị sẽ không được kéo lên. Ví dụ:

kết quả trả về là:

Bây giờ chúng ta hãy thử trường hợp sau:

kết quả trả về là:

Như các bạn có thể thấy, nếu bạn gán giá trị của biến ở phía dưới đoạn code sử dụng biến đó, thì nó sẽ không có giá trị. Tuy nhiên nếu bạn khai báo biến ở dưới cùng của đoạn code thì chương trình vẫn sẽ tìm kiếm nó và kéo nó lên đầu để nó có thể được sử dụng ở mọi đoạn code.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thuật ngữ Hoisting trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo, mình sẽ giới thiệu đến các bạn Các thuộc tính và phương thức của form trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây