Laravel 05 : View trong laravel

0
3045

Trước khi muốn tìn hiểu về View trong laravel Chúng ta hãy cùng xem lại toàn bộ cấu trúc mô hình MVC trong laravel

Mình nói lại chút. Những bài viết trước MÌnh đã nói đến route và controller . giờ nhìn vào sơ đồ bạn có thể thấy rõ ràng 1 điều như sau:

Route: Đóng vai trò như người chỉ đường giúp người dùng khi request dữ liệu lên sever thì route sẽ dẫn đến controller xử lý yêu cầu người dùng. sau khi controller nhận được dữ liệu request từ phía người dùng nó sẽ xử lý và truyền những tham số cần thiết cho view.

lúc này View đóng vai trò là 1 tờ giấy nháp html điền các thông tin của controller vào chỗ cần thiết để hiển thị cho người dùng xem. sau đó truyền view cho người dùng xem.

Tạo view trong laravel

-View Trong Laravel thì bắt buộc phải được nằm trong thư mục resources/views và phải có đuôi là .php hoặc .blade.php ( dự án laravel lúc nào view cũng là đuôi .blade.php nhé! do mình phải sử dụng blade template – chúng ta sẽ tìm hiểu blade template sau nhé!).  Còn việc tạo 2 file này như thế nào thì chắc hẳn các bạn cũng biết rồi.

-Trong view thì các bạn có thể sử dụng tất cả các ngôn ngữ trong file PHP hỗ trợ như: HTML,CSS,JS,.. VD: Mình sẽ tạo một view có tên home.php và một view thaygiaoquocdan.blade.php vào trong thư mục resources/views.

File home.php có nội dung:

thaygiaoquocdan.blade.php

 

Như các bạn đã thấy đuôi blade của laravel được laravel tích hợp 1 số câu lệnh truy cập nhanh trên view giúp code sạch, dễ nhìn hơn rất nhiều. đó là chưa kể đến blade template trong laravel chúng ta sẽ được đề cập đến vào bài viết sau.

Gọi view trong Laravel

Cấu trúc

Gọi view trong Route

đương nhiên cách này không được áp dụng trong dự án thực tế

Gọi View trong Controller (Dùng trong dự án)

Đương nhiên muốn gọi View trong controller thì ta cần 2 điều kiện :

  1. có View.
  2. có Controller – Cách tạo controller mình đã hướng dẫn ở bài controller rồi!

ở routes/web.php

App/Http/Controllers/Mycontroller.php

View home.php

hiển thị biến user bằng cách:

View thaygiaoquocdan.blade.php

Mình sẽ đề cập khi đến bài blade teamplate sau nhé!.

Và Đây là kết quả:(mình không gọi $user nên không có ‘nguyễn thế phúc’ nhé ^^)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây