Laravel 07 : Truyền dữ liệu ô input từ View .php sang Controller

0
3262

Có thể thấy muốn chuyền dữ liệu từ ô input . ta phải có bên truyền và bên nhận đúng không chính vì thế ta có 2 route.

1 route goi đến view để điền dữ liệu  và 1 route để nhận dữ liệu khi truyền:

Routes/web.php

app/http/controllers/Mycontroller.php

function: PostLogin Cần Request $request để nhận dữ liệu từ ô input.

resources/views/login.blade.php

Các bạn sẽ thắc mắc chỗ @csrf đúng không . đây là 1 dòng lệnh trong laravel. giúp chúng ta tạo xác thực trước nhưng phương thức truyền dạng bảo mật (Không có post không hoạt động nhé!). Tham Khảo CSRF

@csrf được dùng trong file blade của laravel. Nếu bản laravel cũ thì dùng : {{ csrf_field() }}

Kết quả:

Luồng sử lý:

Khi ta gõ:http://localhost/Thaygiaoquocdan/public/login

http://localhost/Thaygiaoquocdan/public/ là tên miền khi up web lên host . bài cuối mình sẽ hướng dẫn.

đứng từ public/login . hệ thống sẽ duyệt tất cả phương thức get. và gặp

  • Route::get( 'login' ,'MyController@GetLogin'); -->vào controller:'MyController' thực thi function: 'GetLogin' hiển thị trang login;
  • Khi người dùng điền thông tin vào submit. ta có thể thấy action= rỗng --> trình duyệt sẽ truyền dữ liệu ô input vào đường dẫn cũ nhưng bằng phương thức post --> hệ thống duyệt tất cả phương thức post xem có đường dẫn 'login' không? và đã xác thực chưa(@csrf).
  • Thấy Route::post( 'login' ,'MyController@PostLogin');-->vào controller:'MyController' thực thi function: 'PostLogin'  và dùng Request để nhận dữ liệu từ ô input;

$request->{Tên của ô input } để lấy dữ liệu của ô input nhé!.

Chúc mọi người học tập vui vẻ!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây