Laravel 09 : Cú pháp có thể sử dụng trong file blade.php của laravel

0
1972

Các cú pháp

 • Để hiển thị giữ liệu trên view ta dùng dấu {{ $x }} 
 • Để hiển thị giữ liệu trên view ta cũng có thể dùng dùng dấu {!! $x !!}

Sự khác nhau giữa {{ $x }} vs {!! $x !!} là 

nếu $x='<h1>Xin chào </h1>’;

{{ $x }} sẽ không thực thi cặp thẻ h1

 {!! $x !!} sẽ thực thi thẻ h1 và tạo ra chữ xin chào cỡ h1.

Khi đó file blade sẽ tự build ra temple dạng theo dạng

 • Hiển thị giữ liệu tồn tại  {{ isset($content) ? $content: 'Chào học viên VietPro!' }} ý nghĩa : có tồn tại biến content không nếu có thì hiển thị 'Chào học viên VietPro!' nếu không thì không ghi gì cả.
 • cú pháp rút gọn : {{ $content or 'Default' }}
 • chú ý: blade không chấp nhận các lệnh comment thông thường của php như
 • khi này mặc dù dòng code đã được comment nhưng khi được build ra view thì giữ liệu vẫn được sử lý và hiển thị bình thường.

Muốn chú thích ta phải làm như sau:

Ví dụ :

routes/web.php

index.blade.php

Kết quả:

Cấu trúc điều khiển

 • lệnh if
 • Có thể thấy code đã đơn giản hơn rất nhiều so với việc ta sử dụng lệnh if với cú pháp php thông thường

ví dụ:

trong view index.blade.php

Kết quả:

Lên nhớ rằng cứ bắt đầu @XXX thì phải có @endXXX . 

Tổng kết

 • hiểu cách áp dụng {{ $x }},{!! $x!!}}
 • hiểu cách áp dụng @if  @else  @endif
 • Hiểu được các vòng lặp @for,@foreach,@while

Chúc mọi người học tập tốt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây