Laravel 10 : Hiển thị nội dung từ controller sang View sử dụng cú pháp blade của laravel

0
1815

Truyền tham số từ Controller sang View

Cái này đã được mình đề cập ở bài trước lên mình sẽ không nói lại nữa. mà bài này mình sẽ chỉ rõ cách áp dụng các cú pháp blade để hiểu thị nội dung.

Với @if @endif

hay dùng khi ta muốn hiển thị nội dung của 1 biến nếu tồn tại còn không tồn tại ta sẽ bỏ qua

trong routes/web.php

trong app/Http/Controllers/MyController.php

 

Trong view index.blade.php

Kết quả:

Với @if @else @endif

Lúc này ta sẽ không truyền biến $content sang view

app/Http/Controllers/MyController.php

 

trong view index.blade.php

Kết quả:

sử dụng @for @endfor

Sử dụng khi ta muốn lặp 1 đoạn mã html với 1 số lần nhất định

Ta sẽ thay đổi 1 chút ở file controller:app/Http/Controllers/MyController.php

view index.blade.php

thêm @if để kiểm tra xem có tồn tại $lap hay không. ^^

Kết quả:

@foreach @endforeach — Cực kỳ cần thiết 

VD:

Ta thay đổi biến truyền trong controller .app/Http/Controllers/MyController.php

view index.blade.php

Kết quả

Tương tự như vậy với các vong lặp

@while( $dieukien )

//thực thi lệnh hoặc mã html

@endwhile

@continue( $dieukien )

@break( $dieukien )

Tổng kết

  • Hiểu được cách sử dụng @if,@for,@foreach,@while,@continue,@breack

Chúc mọi người học tập!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây