Laravel Project A-Z 10 – Xây dựng trang chủ quản trị (P2)

0
1143

1. Xây dựng quản lý danh mục trong trang quản trị

Yêu cầu: trước khi đi vào bài học yêu cầu các bạn phải có 1 giao diện về quản lý danh mục gồm có : thêm, xem sửa danh mục

  1. vào views/admin tạo thư mục cat và paste tất cả file .html vào. Đổi tên lần lượt thành add.blade.php , view.blade.php , edit.blade.php
  2. chúng ta xóa để lại content giống như trên và nhớ thêm @include . file add và edit thì chúng ta thêm vào {{csrf_filed}} vì nó làm việc với form
  3. tạo 1 controller về quản lý danh mục nhấn shift + chuột phải -> rồi chọn open command prompt here dùng câu lệnh php artisan make:controller CatController
  4. mở file CatController và thêm vào use DB; để sử dụng database và

Còn add và edit del chúng ta làm tương tự, nhưng vì add và edit thì chúng ta làm việc với form lên chúng ta tạo thêm function postAdd và postEdit . các function getAdd, getEdit getdel  đều phải có $id truyền vào còn postAdd và postEdit thì chúng ta truyền vào Request $request

  1. rồi chúng ta vào routes/web.php và thêm vào

Where([‘id’=>’[0-9]+’]) có nghĩa là id chỉ là số từ 1->9 và được lặp lại

  1. chúng ta bắt đầu làm việc với function postAdd

trước khi bắt đầu thì chúng ta cùng nhau phân tích cơ sở dữ liệu, trong cơ sở dữ liệu có cat_parent vậy để chúng ta có thể phân cấp danh mục cha con thì chúng ta qui tắc như sau

+  nếu danh mục là danh mục cha thì cat_parent = 0

+ nếu danh mục là danh mục con thì cat_parent = cat_id của danh mục cha

Vậy trong phần views add.blade.php và edit.blade.php chúng ta thêm 1 thẻ select option vào danh mục cha có value = 0

  • kiểm tra trường trống, tương tự như phần login
  • thêm các trường vào trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ được như sau

Xem thêm các bài học laravel khác tại đây.

Str_slug là hàm có sẵn trong laravel, hỗ trợ chúng ta để làm đường link thân thiện

Gmdate là hàm về thời gian

Cám ơn các bạn đã theo dõi, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn quản lý danh mục trong phần xây dựng trang quản trị. Hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp.

Tác giả: Tuân Nguyễn VietPro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây