MVC cơ bản 03 – Làm việc với View trong MVC

0
898

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

1. Khởi tạo View

Như các bạn đã biết Controller là nơi tiếp nhận request, xử lý và điều hướng dữ liệu, còn xuất dữ liệu không phải là nhiệm vụ của nó, mà là nhiệm vụ của View. Như vậy các bạn thấy ở bài trước, chúng ta đã tạo ra bốn Controller để hiển thị dữ liệu thêm, sửa, xóa, liệt kê cho nên bài này chúng ta cần tạo ra bốn View tương ứng để đảm nhận lại công việc này thay cho Controller nhé.

Các bạn vào thư mục views và tạo bốn file add_user_view.php, edit_user_view.php, del_user_view.php, list_user_view.php với nội dung code tương ứng như sau

add_user_view.php

edit_user_view.php

del_user_view.php

list_user_view.php

2. Gọi View vào Controller

Và đương nhiên các Controller Add, Edit, Del, List của chúng ta không còn phải xuất dữ liệu nữa mà nó chỉ việc gọi View tương ứng vào mà thôi. Và nội dung code tương ứng của các Controller đó như sau

add_user.php

edit_user.php

del_user.php

list_user.php

Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử từng Controller một thì kết quả hiển thị cũng không có gì thay đổi, nhưng rõ ràng là chúng ta đã boc tách code ra từng file theo đúng với chức năng của nó và theo chuẩn MVC rồi.

8 7 6 5

[ SOURCE CODE ]

  • Code mẫu của bài viết này, các bạn vui lòng download ở đây Source code

Xem các bài học tiếp theo:

Thầy Giáo Quốc Dân: Tuấn Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây