Node.js 02 – Thiết lập môi trường

0
1231
 • Các đoạn code node.js thực chất là các đoạn mã Javascript. Node.js sẽ được sử dung để  thông dịch và thực thi các đoạn code Javascript.
 • Node.js phân phối dưới dạng các bản cài đặt cho các hệ điều hành Linux, Mac OS X và Windown với các phiên bản 32 bit và 64 bit.
 • Để cài đặt Node.js các bạn có thể truy cập vào kho lưu trữ của Node.js và tải xuống bản cài đặt phù hợp với hệ điều hành mình đang sử dụng.

Cài đặt trên Windowns

 • Tải tệp cài đặt với định dạng .msi trên trang chủ download của Node.js
 • Chạy tệp cài đăt với định dạng .msi mà bạn đã tiến hành tải xuống trước đó
 • Làm theo hướng dẫn trong trình cài đặt.
 • Khởi động lại máy tính: Bạn sẽ không thể nào chạy được Node.js nếu không khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.

Cài đặt trên MacOs

 • Tải tệp cài đặt với định dạng .pkg trên trang chủ Node.Js
 • Mở tệp cài đặt với định dạng .pkg mà bạn vừa tải xuống
 • Làm theo các bước của hướng dẫn của bộ cài đặt

Cài đặt trên Linux

Với các máy chạy hệ điều hành Linux các bạn có thể cài đặt bằng cách tải xuống và giải nén các tệp lưu trữ .tar.gz  , sau đó chuyển các tệp được giải nén vào thư mục /usr/local/nodejs

 • Tải tệp lưu trữ .tar.gz

 • Tạo thư mục /usr/local/nodejs
  Để tạo thư mục các bạn chạy command với lệnh sausudo mkdir -p /usr/local/nodejs
 • giải nén tệp tar.gz mà bạn vừa tải về
  để giải nén các bạn đi vào thư mục dowload Node.js trước đó và chạy command với lệnhtar xvfz filename.tar.gzVí dụ ở đây tôi đang tải về phiên bản 10.13.0 với tên file là node-v10.13.0.tar.gz
 • Di chuyển file tất cả các file vừa giải nén vào thư mục /usr/local/nodejs

Các bạn dùng command với lệnh sau để di chuyển file

Sau khi các chạy xong lệnh để kiểm tra xem đã chuyển thành công nodejs vào /usr/local/nodejs hay chưa các bạn chạy thêm các lệnh sau

Nếu như hiện thị danh dách file như thế này tức là các bạn đã di chuyển thành công

 • Thêm biến môi trường node vào PATH
  Để thêm biến môi trường node vào PATH các bạn chạy command với lệnh sauexport PATH=$PATH:/usr/local/nodejs/bin

Kiểm tra Node.js

Sau khi cài đặt xong để chắc chắn là Node.js đã được cài đặt trên máy của bạn. Các bạn chạy lệnh command sau để kiểm tra

Chạy ví dụ đầu tiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây