Node.Js 03 – Module trong Node.js

0
1002

Module Node.js là gì?

Khi các bạn viết một ứng dụng Node.js bạn có thể đặt tất cả code của bạn vào một tệp nào đó, cho dù ứng dụng của bạn có lớn hay phức tạp đến như thế nào. Trình thông dịch nodejs sẽ không quan tâm đến vấn đề đấy.

Nhưng về mặt tổ chức code bạn sẽ rất khó khăn để có thể quản lý các đoạn code của mình. Vì vậy, như một thói quen các bạn nên quan tâm nhiều hơn về cấu trúc code của mình. Đây là lý do mà module được đưa vào Node.js

Bạn có thể nghĩ đơn giản về các module Node.js như các thư viện Javascript hay một phần nào đó trong code của bạn (ví dụ tập hợp các hàm) mà bạn muốn giữ lại để có thể tái sử dụng nó sau này.

Ở Node.js các bạn sẽ gặp 3 loại Module

  • Module tích hợp : là loại module được Node.js tích hợp sẵn cho các bạn khi cài Node.js. Các bạn có thể xem danh sách module được tích hợp sẵn ở đây
  • Module bên ngoài: các module này được chia sẻ từ các lập trình viên khác nhau trên thế giới thông qua một kho quản lý ở bên ngoài. Cụ thể ở đây là NPM
  • Module tạo riêng của các bạn: Các module tích hợp và module bên ngoài được cung cấp bởi những người khác, nhưng bạn có thể tạo ra các module Node.js của riêng bạn.

Tạo module của bạn

Ví dụ sau sẽ hướng dẫn các bạn tự tao ra một module myRandom cung cấp một hàm trợ giúp trả về số ngẫu nhiên từ 1 đến 10.

Trước tiên các bạn tạo một tệp Javascript mới. Ở đây tôi sẽ tạo một tệp với tên myRandom.js

Ở trong tệp myRandom.js các bạn viết nội dung sau

Với tệp này sẽ cung cấp ra bên ngoài cho các module khác sử dụng thông qua module.exports . Ở đây tôi sẽ tạo một tệp khác với tên index.js để có thể sử dụng các chức năng đã exports.

Tiếp theo các bạn tạo thêm tệp mới để có thể nhận chức năng đã được exports ra bên trong myRandom.js

Các bạn tạo tệp index.js và thêm nội dung sau vào

Ở đây các bạn sẽ thấy tôi có dùng require để truy cập vào mã của module myRandom mà chúng ta vừa tạo.

Bây giờ để kiểm tra Module chúng ta vừa viết có hoạt động được hay không có bạn đi vào thư mục chứa file index.js mà các bạn vừa tạo và chạy command với cú pháp.

Kết quả nhận được

Tổng kết

Với module các bạn nhớ cho tôi 2 cú pháp.

  • module.exports : Dùng để xuất các các chức năng của module nào đó
  • require : Dùng để  truy cập vào code của một module nào đó có thể là module tích hợp, module bên ngoài, module tự tạo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây