Node.js 07 – Module URL trong Node.js

0
1618

Giới thiệu

Module URL cung cấp các tiện ích cho phép bạn phân giải và phân tích URL. Nó có thể được truy cập bằng cách sử dụng

Module URL là một trong các module đi kèm với Node.js sử dụng để phân tích URL và các thuộc tính khác của URL.

Bằng cách sử dụng module URL nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều thuộc tính để làm việc với đường dẫn.

Thuộc tính Mô tả
.href Cung cấp một đường dẫn URL hoàn chỉnh
.host Cung cấp tên máy chủ lưu trữ và cổng
.hostname Tên của máy chủ
.path Cung cấp tên đường dẫn URL
.pathname Cung cấp tên máy chủ , cổng và tên đường dẫn
.port Cổng máy chủ
.auth Phân quyền của đường dẫn
.protocol Giao thức được sử dụng cho việc gửi yêu cầu
.search Trả về chuỗ truy vấn được đính kèm với URL

Phân tích URL

Để phân tích một đường dẫn bằng module url các bạn có thể dùng cú pháp

Ví dụ:

Phân tich URL sau http://thaygiaoquocdan.vn/path1/path2/index.html?query=strin#tab1 

Tạo file index.js

Chạy node với lệnh

Kêt quả bạn sẽ nhìn thấy thông tin của đường dẫn ở màn hình console

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây