Node.js 10 – Global và Process trong Node.js

0
1074

Đối tượng global trong Node.js

Để tìm hiểu về đối tượng toàn cục global trong chúng ta cùng đi xét một ví dụ sau.

Các bạn hãy hình dung chúng ta có 2 file. index.js là file chạy chính của ứng dụng và hello.js là module đơn giản mà chúng ta tự viết ra.

Và module hello.js sẽ có nội dung như sau.

Đoạn mã trên chỉ đơn giản là nhận vào một cái tên nào đó và trả về một lời chào.

Tiếp theo, tiến hành gọi module hello.js vào trong index.js.

index.js sẽ có nội dung như sau.

Lúc này hello.js sẽ đọc loichao trong đối tượng config vì thế chúng ta phải chỉnh lại index.js như sau.

Tiếp theo các bạn chạy index.js với lệnh

bạn sẽ nhận được kết quả lỗi.

Điều này là do mỗi module trong Node.js mặc định sẽ có phạm vi riêng của nó.  Để cho một biến nào đó thuộc phạm vi toàn cầu bạn phải sử dụng đối tượng global. Bây giờ thay đổi index.js bằng cách sử dụng global.

Chình index.js thành.

Cuối cùng bạn chạy lại file index.js

Đối tượng Process trong Node.js

Đối tượng process là một đối tượng toàn cục và có thể được truy tập từ bất cứ đâu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây