Node.js 11 – Giới thiệu Express Framework

0
1209

Giới thiệu Express

Express là một framework web Node.js phổ biến nhất và là thư viện cơ bản cho một số framework Node.js phổ biến khác. Express cung cấp các cơ chế.

  • Viết trình xử lý cho các yêu cầu (request) với các phương thức HTTP khác nhau tại các đường dẫn URL khác nhau. (router)
  • Tích hợp công cụ hiện thị “view” để tạo các phản hồi bằng cách chèn dữ liệu vào các view.
  • Thêm các yêu cầu xử lý trung gian “middleware” tại bất kỳ điểm nào luồng xử lý yêu cầu.

Cài đặt và sử dụng Express

Express được cài đặt thông qua trình quản lý package của Node. Để cài đặt express chạy command với lệnh sau.

Câu lệnh trên sẽ yêu cầu trình quản lý package tải xuống module được yêu cầu.

Để sử dụng express chúng ta cùng đi qua một ví dụ sau. Chúng ta sẽ tạo ra một ứng dụng đơn giản, đó là một server sẽ nghe trên cổng 3000.

Tạo file server.js

Tôi sẽ giải thích qua cho các bạn về đoạn code ở trên.

  1. Trong dòng code đầu tiên, chúng tôi sử dụng hàm require để import module vào.
  2. Ở dòng code số 2 , trước khi bắt đầu sử dụng express chúng tôi phải tạo một đối tượng thể hiện module express.
  3. Ở dòng code số 3, Từ đối tượng thể hiện của module express chúng tôi sử dụng một hàm callback. Hàm này sẽ được gọi thi có một người nào đó truy cập vào đường dẫn http://localhost:3000. Hàm gọi lại sẽ dùng để phản hồi các nội dung cho máy khách.
  4. Ở dòng code số 4, Tham số response ở trong hàm callback được sử dụng để trả về nội dung cho phía máy khách.
  5. Ở dòng code số 5, Cuối cùng chúng ta phương thức listen để lắng nghe các yêu cầu của máy khách trên cống 3000.

Tiếp theo chúng ta tiến hành chạy server bằng command lệnh.

Khi lệnh được thực thi thành công. Các bạn truy cập vào đường dẫn http://localhost:3000  ở trên trình duyệt .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây