Node.js 12 – Tìm hiểu về router trong Express Framework

0
1623

Router là gì?

Router là cách để máy chủ xác định và đáp ứng yêu cầu của máy khách. Mỗi router có thể có một hoặc nhiều hàm điều khiển, được thực thi khi các yêu cầu trùng khớp.

Ví dụ có một máy khách gửi yêu cầu bằng phương thức GET, POST, PUT hoặc DELETE cho các đường dẫn khác nhau, chẳng hạn như một URL được hiện thị bên dưới.

  • Nếu yêu cầu bằng phương thức GET được thực hiện cho URL này, thì bên máy chủ sẽ phản hồi một danh sách tất cả người dùng.
  • Vì vậy, dựa trên URL được truy cập, một chức năng trên máy chủ sẽ được gọi và theo đó các phản hồi sẽ được gửi đến máy khách.

Sử dụng Router

Sử dụng Router bằng cách sử dụng các phương thức của đối tượng app (thể hiên của express).

Cú pháp:

Trong đó

  • METHOD là một phương thức yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT hoặc DELETE)
  • path là một đường dẫn trên máy chủ
  • callback_handler là hàm được thực thi khi router khớp với path

Ví dụ

Tạo ra 3 router để đáp ứng yêu cầu sau.

  • 1 router với path là /user sẽ hiện thị nội dung “Đây là trang thành viên
  • 1 router với path là /admin sẽ hiện thị nội dung “Đây là trang quản trị
  • 1 router với path là / sẽ hiện thị nội dung “Đây là trang chủ

Tạo file server.js với nội dung

Bây giờ các bạn chạy ứng dụng của mình lên bằng command lệnh.

Tiếp theo các bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào các đường dẫn http://localhost:3000,http://localhost:3000/admin,http://localhost:3000/user  để xem kết quả nhé.

Ở đoạn code trên các bạn có thể thấy tối dùng app.get để truyền xử lý yêu cầu của các router /, /admin, /user thì get ở đây chính là phương thức dùng để xử lý các yêu cầu HTTP GET. Ngoài ra các bạn có thể dùng post, put, delete … hoặc các phương thức khác để xử lý các yêu cầu HTTP tương ứng.

Tham số router

Tham số router là các phân đoạn URL được sử dụng để nắm bắt các giá trị được chỉ định tại vị trí của chúng trong URL. Các giá trị sẽ được chuyển đổi trong đối tượng request.params , với tên của tham số router được chỉ định trong đường dẫn router.

Cú pháp

Ví dụ: Với đường dẫn users/Id trong đó Id là một tham số động của đường dẫn.

Tạo file server.js với nội dung sau.

Chạy ứng dụng bằng command lệnh.

Lúc này bạn vào đường dẫn http://localhost:3000/user/15  để kiểm tra hoặc bạn có thể nhập một ký tự bất kỳ .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây