Node.js 18 – Sử dụng cookies

0
2055

Cookie là những dữ liệu nhỏ được gửi tới một website và được lưu trữ trong trình duyệt web của người dùng khi người dùng đang truy cập trang web đó.

Mỗi lần người dùng tải lại trang web, trình duyệt sẽ gửi dữ liệu được lưu trữ lên website hoặc máy chủ để có thể phân biệt được các hành động trước đó của người dùng.

Cài đặt cookie-parser

Để sử dụng cookie trong express các bạn phải cài đặt thêm các middleware hỗ trợ phân tích cookie. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cookie thông qua middleware bên thứ ba là cookie-parser

Cú pháp cài đặt

Sử dụng cookie-parser

Require module cookie-parse vào ứng dụng của bạn.

Sau khi sử dụng cookie-parser  sẽ tự động thêm vào đối tượng request thuộc tính cookies ,  request.cookies là đối tượng sẽ chứa toàn bộ các cookie đã tạo ra.

Để tạo ra một cookie mới các bạn có thể sử dụng cú pháp sau.

Trong đó

  • cookie_name là tên cookie muốn đặt , sẽ lưu vào đối tượng cookies
  • cookie_value là giá trị của cookie
  • options các lựa chọn thiết thập khác

Ví dụ: tạo mới cookie

File server.js

Để kiểm tra cookie đã thiết lập hay chưa, các bạn hãy thử truy cập tới địa chỉ http://localhost:3000/cookie  và chuyển đến màn hình console (F12 -> console) của trình duyệt và viết document.cookie để kiểm tra.

Để kiểm tra một cookie được gửi đến máy chủ bạn có thể chạy đoãn mã sau để kiểm tra.

File server.js

Đặt thời gian sống cho cookie

Để đặt thời gian sống cho cookie  các bạn có thể sử dụng cú pháp.

Thời gian sống của cookie sẽ được tính bằng mili giây.

Một cách khác để thiết đặt thời gian sống của cookie là sử dụng thuộc tính maxAge

Xóa cookie hiện tại

Các cookie hiện tại có thể xóa dễ dàng bằng cách sử dụng phương thức clearCookie tham số truyền vào là tên cookie mà bạn muốn xóa.

Ví dụ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây