PHP REGEX Bài 1: Regular Expression là gì ?

0
419

Ở bài học lập trình web PHP ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Regular Expression là gì nhé.

1.Giới thiệu về Regular Expression

 • Regular Expression ( biểu thức chính quy ) bắt nguồn từ ngôn ngữ Perl và xuất hiện khá nhiều trong các ngôn ngữ lập trình.
 • Regular Expression có thể hiểu đơn giản là một biểu thức được dùng để xử lí chuỗi nâng cao thông qua biểu thức riêng. Các chuỗi văn bản phải tuân thủ một quy luật sắp xếp nhất định thì biểu thức mới hoạt động được.

2.Regular expression làm được gì

 • Giảm bớt những dòng lệnh trong quá trình xử lí chuỗi những biểu thức ngắn gọn mà vẫn đem lại kết quả như mong đợi.
 • Regular Expression được sử dụng trong các trường hợp
  • Kiểm tra giá trị của các phần tử form
  • Xử lí yêu cầu phức tạp trong chuỗi ( bóc tách, thay đổi nội dung, loại bỏ ký tự… )

3. Khai báo Regular Expression trong PHP

Để khai báo một chuỗi biểu thức Regulả Expression ta dùng cú pháp sau

Ví dụ

Các dấu phân cách có thể là bất kỳ ký tự trong ASCII không bao gồm chữ và số, khoảng trắng và dấu gạch chéo ngược (\).

Để khai báo một biểu thức Regex thì chúng ta bắt đầu bằng dấu phân cách, và kết thúc bằng dấu phân cách.

Thông thường dấu phân cách là dấu gạch chéo / , dấu thăng # hoặc dấu ngã ~. Dưới đây là ví dụ dấu phân cách hợp lệ.

 • /noi dung/
 • #^[^0-9]$#
 • ~php~

Cũng có thể sử dụng dấu phân cách theo kiểu khung (ngoặc). (),[], {} và <> là tất cả các cặp dấu phân cách hợp lệ.

Ví dụ

 • (Đây [là] một (ví dụ))
 • {Đây [là] một (ví dụ)}
 • [Đây [là] một (ví dụ)]
 • <Đây [là] một (ví dụ)>

Nếu ký tự phân cách được sử dụng trong biểu thức chính nó, nó cần phải được kết thúc bằng dấu gạch chéo ngược (\).

Ví dụ

 • / <\ / \ w +> /

4.Các hàm xử lý Regular Expression trong PHP

 • preg_filter – Thực hiện tìm kiếm biểu thức chính quy và thay thế
 • preg_grep – Trả lại các mục mảng phù hợp với mẫu
 • preg_last_error– Trả lại mã lỗi của thực hiện regex PCRE cuối cùng
 • preg_match_all – Thực hiện đối sánh biểu thức chính quy toàn cầu
 • preg_match – Thực hiện đối sánh biểu thức chính quy
 • preg_quote – Trích dẫn các ký tự biểu thức chính quy
 • preg_replace_callback_array – Thực hiện tìm kiếm biểu thức chính quy và thay thế bằng cách gọi lại
 • preg_replace_callback – Thực hiện tìm kiếm biểu thức chính quy và thay thế bằng cách gọi lại
 • preg_replace – Thực hiện tìm kiếm biểu thức chính quy và thay thế
 • preg_split – Chia chuỗi bằng một biểu thức chính quy

PHP cung cấp cho chúng ta khá nhiều hàm để làm việc với Regular Expression nhưng trên thực tế chúng ta chỉ sử dụng nhiều các hàm preg_match , preg_match_all và preg_replace. Trong các bài viết sau tôi sẽ nói rõ hơn cho các bạn về các hàm thường được sử dụng này nhé.

Các bài học php các bạn có thể xem thêm tại đây:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây