PHP REGEX Bài 3 : Các quy tắc Regular Expression (P2)

0
583

Tiếp nối series học lập trình web PHP chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các quy tắc Regular Expression phần 2, bạn nào bỏ lỡ bài viết trước có thể xem thêm tại đây nhé.

1.Xác định độ dài của một chuỗi RegEx

Để kiểm tra độ dài của một chuỗi RegEx chúng ta dùng kí hiệu { min, max } min là chiều dài tối thiểu và max là chiều dài tối đa.
Ví dụ 

Kiểm tra độ dài một chuỗi chữ in thường và khoảng trắng có độ dài tối thiểu là 3 và độ dài tối đa là 10

Kết quả

 

Kiểm tra là chữ số từ 3, 10 kí tự

Kết quả

Kiểm tra độ dài chính xác

Kết quả

Ngoài kì hiệu {8,8} để kiểm tra độ dài chuỗi có đúng 8 kí tự hay không thì chúng ta còn có thể sử dụng {8} để kiểm tra. Kết quả trả về cũng tương tự.

Kiểm tra độ dài tối thiểu

Kết quả

2. RegEx A hoặc B

Để biểu diễn mối quan hệ OR trong RegEx chúng ta sử dụng kí hiệu |

Ví dụ tôi muốn tìm trong chuỗi kí tự H hoặc P

Kết quả trả về

3.Gom nhóm RegEx

Để gom nhóm RegEx chúng ta chỉ cần đặt đoạn mã RegEx vào trong cặp dấu ()

Ví dụ

3.Kiểm tra độ dài không giới hạn

Ở phần đầu chúng ta có tìm hiểu về giới hạn độ dài thì dùng { min|max } , tui nhiên vẫn còn nhiều cách ngắn gọn hơn đó là sự dụng ký tự + , * và ? vậy thì chức năng của chúng là gì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu.

3.1 Kí hiệu *

Với kí hiệu này thì nó sẽ đại diện cho không hoặc nhiều kí tư. * sẽ chạy từ 0 tới n

Ví dụ

Kết quả

Ở trong ví dụ này

3.2 Kí hiệu +

Kí hiệu này cũng tương tự như kí hiệu * tui nhiên + sẽ chạy từ 1 tới n

Ví dụ

Kết quả trả về

3.3 Kí hiệu ?

Với kí hiệu này thì nó đại diện cho một kí tự xuất hiện 0 hoặc 1 lần

Ví dụ

Kết quả

Bài học lập trình web php cơ bản về regular expression kết thúc tại đây. Chúc các bạn học tập tốt.

Các bài học tiếp theo:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây