PHP REGEX Bài 4: Hàm preg_match và preg_match_all trong PHP

0
1057

1.Hàm preg_match() trong PHP

Hàm preg_match() được dùng để kiểm tra, so khớp và lấy kết quả của việc so sánh chuỗi dựa vào biểu thức chính quy Regular Expression, hàm này có ba tham số và có cú pháp như sau:

Trong đó:

  • $pattern là biểu thức Regular Expression
  • $subject là chuỗi cần kiểm tra
  • $matches là kết quả trả về, đây là một tham số truyền vào ở dạng tham chiếu.

Kết quả:

  • Kết quả của hàm preg_match() sẽ trả về TRUE nếu so khớp và FALSE nếu không khớp.

Ví dụ

Kết quả

Ở ví dụ trên thì $matches không tồn tại nhưng khi chạy không báo lỗi là vì $matches là một tham chiếu nên bạn có thể gọi như vậy, với tham số thứ 3 này thì bạn có thể đặt một cái tên bất kỳ chứ không nhất thiết phải là $matches.

Kết quả trả về ở ví dụ trên thì kết quả trả về $matches là  phần tử đầu tiên trong mảng các phần tử được so sánh khớp.

Giả dụ như bây giờ tôi muốn lấy tất cả các giá trị được so sánh khớp thì phải làm sao, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hàm tiếp theo là preg_match_all()

Xem thêm: Hướng dẫn học lập trình web PHP cơ bản & nâng cao.

2. Hàm preg_match_all()

Về cơ chế hoạt động của hàm preg_match_all() cũng tương tự hàm preg_match() ở trên , tuy nhiên hai hàm này khác nhau ở chỗ , hàm preg_match_all() sẽ trả về toàn bộ các giá trị được so sánh khớp, còn hàm preg_match() chỉ trả về giá trị đầu tiên được so sánh khớp.

Ví dụ

Tôi sẽ lấy chạy ví dụ trên với hàm preg_match_all() cho các bạn dễ hình dung.

Kết quả

Xem thêm các bài học tiếp theo tại đây:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây