PHP REGEX Bài 5: Hàm preg_replace trong PHP

0
2339

Ở bài học lập trình web php cơ bản trước chúng ta đã tìm hiểu về Hàm preg_match và preg_match_all trong PHP, bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hàm preg_replace nhé.

1. Hàm preg_replace trong PHP

Hàm preg_replace dùng để thay thế một chuỗi nào đó khớp với đoạn Regular Expression truyền vào. Hàm này có chức năng tương tự như str_replace nhưng có sự khác biệt là một bên dùng RegEx một bên không dùng.

Cú pháp:preg_replace ( $pattern, $replacement, $subject)

Trong đó:

  • $partern: là chuỗi Regular Expression
  • $replacement: là chuỗi replace thành
  • $subject: là string muốn duyệt và replace

Kết quả trả về của hàm preg_replace là chuỗi đã được thay thế.

Ví dụ

Kết quả

2. Ví dụ về hàm preg_replace()

Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một hàm chuyển đổi chữ tiếng việt có dấu sang không dấu, chữ hoa sang chữ thường và khoảng trắng , kí tự đặc biệt sang kí tự -.

Chúng ta sẽ tạo một hàm, ở đây tôi tạo hàm slug_url() với tham số truyền vào là một chuỗi để chuyển đổi.

Bây giờ chúng ta thử chạy hàm slug_url() với chuỗi truyền vào là Xin chào các bạn tới với học viện công nghệ Vietpro.

Kết quả chúng ta nhận được sẽ là

Bài học kết thúc tại đây, các bạn chú ý theo dõi các bài viết khác tại đây nhé.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây