React.js 13 – Luồng dữ liệu một chiều trong React

0
922

Khi làm việc với React các bạn có thể gặp thuật ngữ luồng dữ liệu một chiều. Vậy nó có nghĩa là gì?

Luồng dữ liệu một chiều không phải là một khái niệm duy nhất trong React, nhưng với tư cách là nhà phát triển Javascript, đây có thể là lần đầu tiên bạn nghe thấy nó.

Nói chung, khái niệm này có nghĩa là dữ liệu có một và chỉ một, là cách để chuyển đến các phần khác nhau của ứng dụng.

Trong React điều này có nghĩa là

  • State được thông qua giao diện (view) và chuyển cho các thành phần con
  • Action được kích hoạt bởi giao diện người dùng
  • Action có thể cập nhật State
  • Sự thay đổi của State được chuyển đến giao diên (view) và các component con.

Khung hiện thị là kết quả của state ứng dụng . State chỉ thay đổi khi có một hành động (action) xảy ra. Khi hành động xảy ra (action) , State được cập nhật.

Nhờ các ràng buộc một chiều, dữ liệu sẽ không thể chạy theo hướng ngược lại và điều này sẽ có một số lợi thế chính.

  • Nó ít bị lỗi hơn, vì bạn có nhiều quyền kiểm soát dữ liệu của mình hơn
  • Khi gặp lỗi thì có thể dễ dàng gỡ lỗi, vì bạn biết dữ liệu đến từ đâu.
  • Nó hiểu quả hơn, vì thư viện đã biết ranh giới từng bộ phận trong hệ thống là gì.

Một state luôn sở hữu bởi một component. Bất kỳ dữ liệu nào bị ảnh hưởng bởi state này chỉ có thể ảnh hưởng đến các component bên dưới của nó. (con của nó).

Thay đổi state của component con sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến component cha , mẹ của nó hoặc bất cứ component nào khác trong ứng dụng. Chỉ có component con của nó bị ảnh hưởng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây