React.js 17 – Hướng dẫn Redux

0
1591

Redux là một trình quản lý state thường được sử dụng chúng với React, nhưng nó không bị ràng buộc bởi react mà chúng ta có thể dùng chung Redux với các thư viện hay framework khác.

Tại sao nên sử dụng Redux.

Redux là một trình quản lý state thường được dùng chung với React, nhưng nó không phụ thuộc vào React, nó cũng có thể được sử dụng với các công nghệ khác.

React có cách riêng để quản lý state. Việc chúng ta di chuyển state từ các component Cha xuống component con có thể đơn giản ở trong các ứng dụng đơn giản, tuy nhiên trong ứng dụng phức tạo việc di chuyển các state thật không đơn giản chút nào.

Redux là một cách để quản lý state ứng dụng và chuyển nó sang một store global ở bên ngoài.

Sẽ có một vài khái niệm mà bạn cần nắm bắt khi tìm hiểu Redux , nhưng một khi bạn đã nắm vững các khái niệm đấy thì , Redux là một cách đơn giản để giải quyết các vấn đề.

Redux rất phổ biến trong các ứng dụng React, nhưng nó không phải duy nhất với React.

Khi nào bạn nên sử dụng Redux

Redux rất lý tưởng cho các ứng dụng từ trung bình đến lớn. Và bạn chỉ nên dùng nó khi gặp khó khắn trong việc quản lý state với quản lý state mặc định của React hoặc thư viện nào khác mà bạn đang sử dụng.

Các ứng dụng đơn giản hoàn toàn các bạn không cần sử dụng đến Redux.

State trong Redux là bất biến

Trong Redux, toàn bộ state của ứng dụng được biểu thị bằng một đối tượng Javascript, được gọi là State hoặc State tree.

Chúng ta sẽ gọi nó là Immutable State Tree bởi vì nó chỉ đọc, không thay đổi trực tiếp.

Nó chỉ có thể thay đổi được bằng cách gửi lên một hành động

Cài đặt Redux

Để cài đặt redux các bạn sử dụng lệnh sau.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây