React.js 20 – Các method trong store Redux.

0
859

Redux là một thư viện nhỏ chỉ 2KB. Cửa hàng Redux chìa ra một số API đơn giản để quản lý state. Các phương thức quan trọng nhất là.

  • getState để truy cập state hiện tại của ứng dụng
  • dispatch để gửi một actions.
  • subscribe lắng nghe sự thay đổi của state

Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra chúng trong console của trình duyệt. Để làm được điều này chúng ta phải xuất dưới dạng các biến toàn cục trong store và actions mà chúng ta đã tạo trước đó.

Trong index.js các bạn cập nhật lại code như sau.

Bây giờ tiến hành chạy npm start để chạy server.

Truy cập http://localhost:3000 và mở giao diện console để kiểm tra.

Ví chúng ta đã tạo ra một biến store toàn cục nên có thể truy cập được các phương thức của nó.

Truy cập state hiện tại.

Ở đây chúng ta chưa có bài viết nào. Vì chúng ta chưa cập nhật state ban đầu.

Để cho mọi thứ thú vị hơn chúng ta có thể lắng nghe cập nhật state với subscribe.

Phương thức subscribe chấp nhận một callback, nó sẽ hoạt động mỗi khi có một actions nào đó được thực thi. Gửi một action có nghĩa là thông báo cho store rằng chúng ta muốn thay đổi state.

Đăng ký callback.

Để thay đổi state trong Redux chúng ta cần gửi một action. Để gửi một action, bạn phải gọi phương thức dispatch. Chúng ta cũng có một action đó là addArticle để thêm một bài viết mới vào State.

Ngay sau đó bạn sẽ thấy kết quả trên

Để xác minh rằng state đã thay đổi. Chạy lại

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây