TypeScript 09 – Các mức truy cập đối tượng trong TypeScript OOP

0
703

1.Public

 • Đây là mức truy cập thoáng nhất bởi vì bạn có thể truy cập tới các phương thức và thuộc tính ở bất cứ đâu, dù trong nộ bộ của lớp hay ở lớp con hay cả bên ngoài lớp đều được.Sử dụng từ khóa public.
 • Khi khai báo các phương thức hoặc các thuộc tính là public nếu ta không đặt từ public ở đầu thì TypeScript sẽ tự hiểu hàm này là public.
 • Ví dụ:

 • Những phương thức được khai báo public thường được dùng để lấy dữ liệu và xuất dữ liệu ra bên ngoài, hoặc là những hàm mang tính chất là hàm thao tác cuối cùng với người coder.

2.Private 

 • Đây là thành phần chỉ dành riêng cho nội bộ của lớp, nghĩa là ta không thể truy xuất tới thành phần private ở lớp con hoặc ở bên ngoài lớp.Ta sử dụng từ khóa private
 • Ví dụ:

 • Mức truy cập private thường được sử dụng với:
  • Các thuộc tính dữ liệu nhằm bảo vệ chúng, tránh sự truy cập tự do từ bên ngoài.
  • Các phương thức trung gian tính toán trong nội bộ của đối tượng mà ta k muốn bên ngoài có thể can thiệp vào.

3.Protected

 • Mức truy cập này chỉ cho phép truy xuất nội bộ trong lớp đó và lớp kế thừa, riêng ở bên ngoài lớp sẽ không truy xuất đc.Ta sử dụng từ khóa protected.
 • Ví dụ:

 • Mức protected thường được dùng cho những phương thức và thuộc tính có khả năng bị lớp con định nghĩa lại (overwrite),khi bạn biết chắc là có lớp khác sẽ kế thừa lớp này và những phương thức, thuộc tính đó chỉ được dùng trong lớp kế thừa nó.

4.Tổng kết

Bài viết giới thiệu về các mức truy cập hướng đối tượng trong TypeScript. Các bạn xem thêm các video bài học typescript tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây