TypeScript 10 – Tính đa hình trong TypeScript OOP

0
647

1. Tính đa hình là gì?

  • Trong thực tế,tính đa hình là sự đa hình của mỗi hành động cụ thể ở những đối tượng khác nhau.Ví dụ như động vật ăn khác nhau,trâu ăn cỏ,sư tử ăn thịt…
  • Tính đa hình trong lập trình thì được hiểu là Lớp Con sẽ viết lại những phương thức ở lớp cha (ovewrite).
  • Bản chất của tính đa hình : Là kỹ thuật cho phép thay đổi nội dung cùng một hành vi (hàm) trong hai lớp cha và con, hay nói cách khác là viết lại hàm ở lớp cha trong lớp con.
  • Tính đa hình là 1 trong 4 tính chất quan trọng của lập trình hướng đối tượng.

2.Ví dụ về tính đa hình

  • Ví dụ :Trong lớp con người có 1 phương thức là phương thức nghe,nhưng trong lớp sinh viên ta lại định nghĩa lại phương thức này 1 lần nữa là xuất ra 1 thông báo.

Lưu ý : khi viết lại hàm thì các biến truyền vào hàm ở lớp cha và lớp con phải khớp nhau, nghĩa là hàm ở lớp cha truyền vào bao nhiêu tham số thì hàm ở lớp con truyền vào bấy nhiêu tham số.

3.Tổng kết

Bài viết giới thiệu về tính đa hình,1 trong 4 tính chất quan trọng của lập trình hướng đối tượng trong TypeScript.

Bộ video bài học typescript chia sẻ tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây