TypeScript 11 – Tính đóng gói trong TypeScript OOP

0
486

1. Tính đóng gói là gì?

  • Tính đóng gói là tính chất không cho phép người dùng hay đối tượng khác thay đổi dữ liệu thành viên của đối tượng nội tại. Chỉ có các hàm thành viên của đối tượng đó mới có quyền thay đổi trạng thái nội tại của nó mà thôi.

tinh-dong-goi-trong-lap-trinh-huong-doi-tuong

  • Các đối tượng khác muốn thay đổi thuộc tính thành viên của đối tượng nội tại, thì chúng cần truyền thông điệp cho đối tượng, và việc quyết định thay đổi hay không vẫn do đối tượng nội tại quyết định.
  • Ta có thể hiểu nôm la tính đóng gói là không cho bên ngoài biết được bên trong đối tượng có những gì hay được cài đặt như thế nào. Nếu muốn thay đổi bên trong đối tượng thì phải được sự chấp nhận của đối tượng đó thông qua ba mức độ truy cập private protectedpublic mà chúng ta đã học ở bài trước.
  • Đây là tính chất quan trọng cuối cùng trong 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng mà ta đã tìm hiểu.

2.Tổng kết 

Bài viết tìm hiểu về tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng TypeScript.Tính đóng gói chỉ là lý thuyết trong lập trình hướng đối tượng.

Xem thêm các bài học typescript khác tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây