TypeScript 13 – Interface trong TypeScript OOP

0
836

1.Interface là gì ?

 • Interface là một khuôn mẫu chỉ chứa khai báo về tên phương thức không có khai báo về thuộc tính hay thứ gì khác và các phương thức này cũng là rỗng.
 • Để khai báo 1 interface ta sử dụng từ khóa interface

 • Một đối tượng muốn sử dụng interface phải khai báo từ khóa implements,đồng thời lớp này phải định nghĩa lại tất cả các phương thức trong interface

 • Ví dụ :

2.Phân biệt Interface và Abstract

 • Có nhiều người nghĩ interface và abstract giống nhau.Thực chất không phải vậy
  • Interface không phải là một lớp cụ thể mà là một khuôn mẫu để đối tượng implement nó,ta không thể khởi tạo interface.
  • Abstract là một lớp cụ thể và đầy đủ các tính chất của 1 lớp đối tượng

3.Tính kế thừa Interface

 • Mặc dù interface không phải lớp đối tượng nhưng nó vẫn có tính kế thừa.

 • Nếu một lớp implement interface Con thì nó sẽ phải định nghĩa lại tất cả các phương thức trong cả interface Con và interface Cha
 • Ví dụ: lớp SinhvienVn implement từ interface Sinhvien,interface này kế thừa từ interface Connguoi,vậy lớp sinh viên sẽ phải định nghĩa lại cả 2 phương thức trong 2 interface

4.Tổng kết

Bài viết giới thiệu về interface trong lập trình hướng đối tượng TypeScript.

Các bạn tham khảo thêm bài học typescript khác tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây