TypeScript 14 – Setter và Getter trong TypeScript OOP

0
1031

 1.Phương thức Setter

 • Phương thức Setter giúp truy cập vào thuộc tính của đối tượng và gán giá trị cho các thuộc tính của đối tượng (đối tượng này thường ở dạng private hoặc protected).
 • Phương thức Setter không có giá trị trả về (kiểu void).
 • Phương thức Setter khai báo ở mức truy cập public.
 • Có 2 cách tạo 1 phương thức setter
  • Tạo như 1 phương thức bình thường của lớp.
  • Trong TypeScript có hỗ trợ 1 phương thức set cú pháp :

 • Gọi phương thức setter bên ngoài lớp : Ta gọi như 1 phương thức bình thường của lớp ở dạng public.
 • Ví dụ :Sử dụng phương thức set gán giá trị cho thuộc tính name = tham số new_name

2.Phương thức Getter

 • Phương thức Getter cũng dùng để truy cập vào các thuộc tính của đối tượng, nhưng ngược lại setter, phương thức getter sẽ trả về các thuộc tính của đối tượng (đối tượng này thường ở dạng private hoặc protected).
 • Khai báo phương thức Getter ở dạng public.
 • Có 2 cách tạo 1 phương thức getter
  • Tạo như 1 phương thức bình thường của lớp.
  • TypeScript cũng hỗ trợ 1 phương thức get theo cú pháp :

 • Gọi phương thức getter bên ngoài lớp : Ta gọi như 1 phương thức bình thường của lớp ở dạng public.

Lưu ý : Khi dùng cách thứ 2 của set và get thì tên phương thức phải trùng nhau,thường thì người ta đặt tên liên quan đến thuộc tính cần lấy.Lúc này khi ta gọi 2 phương thức sẽ trả lại 1 biến 

 • Ví dụ: Đối với cách gọi như 1 phương thức bình thường

Đối với cách gọi Typescript hỗ trợ :

3.Tổng kết

Bài viết giới thiệu về phương thức setter và getter trong lập trình hướng đối tượng TypeScript.

Chúc các bạn học typescript tốt.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây