TypeScript 15 – Static trong TypeScript OOP

0
1534

1.Static là gì ?

 • Static (kiểu dữ liệu tĩnh) là loại dữ liệu được sử dụng ở dạng toàn cục,có thể dùng ở bất cứ nơi đâu.
 • Static được khởi tạo khi chương trình chạy,thường dùng nó để gán giá trị mặc định và hay truy xuất đến.
 • Sử dụng static không cần phải khởi tạo đối tượng
 • Đối với dữ liệu static ta cũng có 3 mức truy cập public,private,protected.
 • Nếu ta khai báo tĩnh thì chương trình sẽ xử lý lưu trữ toàn cục nên sẽ tốn bộ nhớ hơn.
 • Ví dụ :

2.Gọi đến các phương thức và thuộc tính static

2.1.Gọi trong nội bộ class
 • Ta gọi đến các phương thức và thuộc tính static trong nội bộ class bằng cú pháp className.ten_phuong_thuc//hoặc ten_thuoc_tinh
 • Ví dụ: Gọi đến thuộc tính name trong phương thức noi() của class Connguoi

2.2.Gọi bên ngoài class
a.Đối với mức độ public
 • Ta cũng gọi giống như cách gọi trong nội bộ lớp.
 • Ví dụ:

b.Đối với mức độ private và protected
 • Ta cũng sử dụng hàm setter và hàm getter giống như bình thường.
 • Ví dụ:

2.3.Gọi trong lớp con
 • Ta cũng gọi với cú pháp classCha.ten_phuong_thuc//ten_thuoc_tinh
 • Ví dụ:

3.Tổng kết

Bài viết giới thiệu về kiểu dữ liệu tĩnh static,cách sử dụng kiểu dữ liệu này trong lập trình hướng đối tượng TypeScript.

Xem thêm bộ video bài học typescript tại đây.

Tác giả : Hà Trung Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây