XML 03 – Truy xuất dữ liệu trong tệp tin XML bằng PHP

0
2356

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

I. PHP SimpleXML PARSER

SimpleXML là một phần mở rộng của PHP cho phép chúng ta dễ dàng thao tác và nhận dữ liệu XML bằng cách chuyển đổi kiểu dữ liệu dạng chuỗi ban đầu sang dạng đối tượng.

1. Đọc dữ liệu từ một chuỗi

Ta có chuỗi sau:

Ta sẽ sử dụng hàm simplexml_load_string() để đọc dữ liệu XML từ chuỗi trên

2. Đọc dữ liệu từ tập tin XML

Giả sử ta có tập tin test.xml với nội dung bên trong như sau:

Sử dụng hàm simplexml_load_string() để đọc dữ liệu XML từ file test.xml

II.  Lấy dữ liệu XML

1. Lấy giá trị từ nodes

Nodes là các thẻ bên trong tập tin XML. Chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu trong tập tin test.xml để lấy ví dụ.

a. Lấy giá trị nodes xác định

Tôi sẽ lấy ra tên môn học và thời gian của môn học đầu tiên.

Kết quả nhận được

1

b. Lấy giá trị của toàn bộ các node

Sử dụng vòng lặp foreach để lấy ra toàn bộ giá trị của các node “ten” .

Các bài học XML đang được cập nhật, các bạn theo dõi nhé.

Hàm children() sẽ trả về toàn bộ nội dung của các node “monhoc”.

Kết quả thu được:

2

c. Lấy giá trị của thuộc tính xác định

Tôi sẽ lấy ra giá trị của thuộc tính giangvien trong thẻ <ten> của môn học đầu tiên

d. Lấy giá trị của tất cả các thuộc tính

Sử dụng vòng lặp foreach

Các bạn có thể tham khảo các bài viết tiếp theo tại đây:

Tác giả: Đạt Nguyễn Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây