AJAX 01 – Giới thiệu về Ajax

0
720

1. AJAX là gì?

  • AJAX (viết tắt của cụm từ Asynchronous Javascript and XML) là một tập hợp các kỹ thuật sử dụng nhiều công nghệ WEB trên phía người dùng để tạo ra các xử lí không đồng bộ các ứng dụng web.
  • AJAX không phải là một ngôn ngữ lập trình mà là một nhóm các ngôn ngữ , HTML và CSS được sử dụng kết hợp để đánh dấu và sắp xếp hiển thị thông tin. Các DOM truy cập với Javascript để tự động hiển thị và cho phép người dùng tương tác với các thông tin được hiển thị. Javascript và đối tượng XMLHttpRequest cung cấp phương thức trao đổi dữ liệu không đồng bộ giữa trình duyệt và máy chủ tránh load lại trang.
  • Với AJAX thì các ứng dụng web có thể đọc dữ liệu từ máy chủ web đã tải trang, chúng ta có thể cập nhật nội dung và gửi lại dữ liệu đến máy chủ ngay trong nền mà không cần phải load lại trang.

2. Cách thức hoạt động của AJAX

Khi có một sự kiện xảy ra trong một trang web (trang được tải, click vào button…) -> thì sẽ có một đối tượng XMLHttpRequest được tạo bằng Javascript  – > Đối tượng XMLHttpRequest này sẽ gửi yêu cầu tới máy chủ web -> Máy chủ tiến hành xử lý yêu cầu khi xử lí xong thì gửi lại dữ liệu cho trang web -> Dữ liệu đó sẽ được đọc bởi Javascript và một hành động sẽ được xử lí bằng Javascript (Cập nhật lại trang).

3. Đối tượng XMLHttpRequest

  • Ở những phần trên tôi có đề cập đến đối tượng XMLHttpRequest vậy thì nó có chức năng gì trong Ajax bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu
  • Đối tượng XMLHttpRequest có thể được sử dụng để trao đổi dữ liệu với một máy chủ web. Có nghĩa là nó có thể cập nhật nội dung trang web mà không cần tải lại toàn bộ trang.
  • Để tạo một đối tượng XMLHttpRequest chúng ta sử dụng cú pháp sau.

Xem thêm bài viết tiếp theo tại đây:

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 3    Average: 3/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here