AJAX 01 – Giới thiệu về AJAX

0
787

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

1. Tổng quan về AJAX

a. Các kiến thức cần chuẩn bị
 • Kiến thức về HTML
 • Kiến thức về javascript
 • Kiến thức về XML
b.  Khái niệm về AJAX
 • AJAX = Asynchronous JavaScript And XML.
 • AJAX không phải là một ngôn ngữ lập trình mới.
 • AJAX có thể trao đổi dữ liệu trực tiếp với máy chủ thông qua đối tượng XMLHttpRequest mà không cần tải lại trang
 • AJAX sử dụng kỹ thuật chuyển dữ liệu bất đối xứng giữa trình duyệt và máy chủ. Cho phép các trang web yêu cầu hiển thị phần nội dung mới mà không cần tải lại trang.
c. Một số ứng dụng của AJAX
 • Phân trang
 • Bình chọn
 • Đánh giá

2. Cách thức làm việc với AJAX

a. Quy trình làm việc với AJAX
 • Khởi tạo đối tượng XMLHttpRequest để giao tiếp với máy chủ.
 • Tiếp nhận dữ liệu trả về từ máy chủ thông qua thuộc tính onreadystatechange
 • Lưu giữ trạng thái phản hồi từ máy chủ thông qua thuộc tính readyState. Giá trị readyState = 4 tức là yêu cầu đã hoàn tất.
 • Tiếp nhận dữ liệu trả về từ máy chủ thông qua thuộc tính responseText.
 • Gửi yêu cầu đến máy chủ thông qua các phương thức open() và send().
b. Ví dụ về AJAX
 • Tạo checkbox kèm sự kiện onClick và gọi tới hàm ajaxFunction, mỗi lần click sẽ hiển thị một dòng text khác nhau.

 • Khởi tạo ajaxFunction để thực thi AJAX.

 • Tạo file action.php để tương tác thông qua AJAX.

[ SOURCE CODE ]

Các bạn tham khảo các bài học ajax khác tại đây.

Bài học tiếp theo xem tại đây:

Tác giả: Đạt Nguyễn Vietpro

 

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here